Už runkelizmo propagandą turi būti baudžiama

Už tokius šūkius reikėtų bausti, bet padugnės anarchistai, antikapitalistai, antiglobalistai ir jiems prijaučiantys nebaudžiamai gali skleisti šį nuodą.

Lietuvos rytas, 21 12 2011

Ar pastebėjot, kaip prieš gražiausias metų šventes padaugėjo pagiežos ir neapykantos? Manot, atsitiktinai? Nė velnio neatsitiktinai. Viskas dėsninga.

Nesu vienas didžiausių mėgėjų barti šios vyriausybės, bet ji, pati to nežinodama, peržengė ribas: beieškant biudžetui trūkstamo milijardo į paviršių išlindo tokios šlykštybės, tokie atgrasūs siūlymai ir idėjos, kad viskas atrodo pirmykščių raudonųjų urvinių žmonių šventė.

Šokinėjo aplink laužą baubdami ir stūgaudami, po žemę priekinių galūnių krumplius valkiodami, ir raugėjo kuo toliau, tuo baisesnes idėjas, skirtas tai rinkėjų daliai, kuri nesijaučia, kad jos urviniai instinktai yra tenkinami. Tą tamsiausiąją rinkėjų sankaupą, raudonąją elektorato ataugą, kartais paglamonėja, patampo, paglosto, bet patenkinta jie nesijaučia.

Dabar sprendimas dėl pensijų yra, aktyviausiai balsuojantieji pamaloninti. Vienus nupurtys, kitiems atiduos, viskas gerai. Tačiau nuo ežero dugno sukeltas nuodingas dumblas dar ilgai drums vandenį mums visiems.

Koks dumblas? Kalbu apie nebaudžiamą ir neregėtai sušlykštėjusią, pasmirdusią skurdo propagandą, kurios runkeliai klauso ir užkimusiais balsais prašo: duokit dar. Dėl tų šnekų atsiradimo turiu kaltinti valdžią.

Protinga vyriausybė, daranti dažniausiai teisingus dalykus, beviltiškai nesugeba tvarkyti viešųjų ryšių. Kitais žodžiais tariant, Vyriausybė nesugebėjo atlikti patenkinamo aiškinamojo darbo protiškai neįgaliems, kurie vis dar yra įsitikinę, kad viską galima išspręsti per valdymo aparato mažinimą ir pasodinus Seimo narius ant minimalaus atlyginimo. Jie turi paprastą atsakymą – atimkit nuo kitų, bus gerai. Tie, kas taip mano, yra nepakaltinami.

Jie yra vaikų intelekto, kaip pyplys, kuris mano, kad mama galėtų nupirkti arkliuką ir pastatyti arkliukui namelį su stogeliu, tik nenuperka, nes nedrįsta paprašyti pinigėlių iš bankomato sienoje.

Pyplys žino, ką reikia daryti. Reikia paprašyti iš bankomato. Lygiai taip pat suaugę silpnapročiai irgi žino, kur paimti pinigų, kurių „viskam užtektų“. Reikia atimti, juolab kad kiti turi perdaug.

Šiomis nuodingomis kalbomis užsipildo oras. Runkeliai krauju pasruvusiom akim dairosi, kas čia dar turi daugiau: verslininkai? Valdininkai? Emigrantai, atskridę pasitaisyti dantų (lyg už jūsų pinigus jie tuos dantis taisytųsi – džiaukitės, kad nors taisosi, o ne pasmirdusio gerklėm vaikšto)? Visi, dar važinėjantys automobiliais be dujų bako bagažinėje? Žmonės, gyvenantys namuose ir butuose, kurių virtuvėje gali susodinti ne dvi nestoras nutrijas, o kokius aštuonis žmones? O gal tie, kieno namuose nėra nė vienos sulankstomos sofos-lovos, nes miegama miegamajame, o sėdima – svetainėje?

Kažkodėl (tik įdomu kodėl) mane dažnai bara už panieką tiems pavydintiems, nekenčiantiems, reikalaujantiems atimti. Girdi, nevalia plūstis. Juos reikia suprasti kaip aukas, kaip nelaiminguosius, juos gyvenimas jau taip suvėžino ir aplamdė, kad jie negali kitaip.

Žinote, ką čia man primena? Man primena bet kurias riaušes, kur šunsnukiai daužo, laužo, degina, plėšo ir gadina, o paskui išlenda spuoguota kairioji inteligentija ir gailiai murma: „nekaltinkim riaušininkų, kaltinkim tuos, kas juos atvedė į tokią padėtį“.

Su runkelizmo ir skurdo propagandininkais yra taip pat. Jie vaizduojami kaip nelaimingieji, nors ne ką labiau nusipelno gailesčio ar užuojautos, nei grafičiais sieną dorojantis išsigimėlis.

Pavydieji runkeliai – ne vargšai ir ne aukos. Jie – nusikaltėliai, nes skleidžia neapykantą. Juos reikia drausti ir, jeigu nesiliauja taip besielgę, teisti ir bausti pagal galiojančius įstatymus.

Kiek žinau, Lietuvoje negalima propaguoti neapykantos ir skatinti prievartos. Ar aš kažką painioju?

Galbūt įstatymuose yra kažkokia išimtis, pagal kurią vieną socialinę klasę, vidurinįjį ir viršutinį sluoksnį, galima nebaudžiamai įžeidinėti, žeminti ir grasinti susidorojimais, neteisminiu įkalinimu, turto atėmimu, vien todėl, kad agresyvi varguolių gauja, savo žodinėmis fekalijomis užtvindžiusi eterį, spaudą ir internetą, yra laikoma kažkuo privilegijuota, ir jai viskas atleidžiama?

Pažiūrėkim į pavyzdžius. Kas bus, jei internete susirasite straipsnį apie seksualinių mažumų atstovus, kitataučius ar neįgaliuosius, ir pradėsite tiražuoti po tuo straipsniu komentarus apie tai, kaip su jais reikėtų susidoroti? Teisėsauga jus pasieks, ir gana greitai. Ir teisingai padarys.

Dabar palyginimui susiraskite straipsnį, kur, pavyzdžiui, bus aprašytas koks nors labdaros aukcionas, kur turtingi žmonės pirko meno kūrinius ir aukojo likimo nuskriaustiesiems, ir parašykite komentaruose, kad iš tų apsimetėlių aukojančių viską reikia nelaukti labdaros – iš jų, girdi, reikia viską atimti, susodinti juos į kaliūzes ir pareikalauti dar grąžinti „ką prisivogę anksčiau“, ir neišleisti, kol iš užsienio sąskaitų neperves visko, ką turi. Jus kas nors palies nors pirštu už tokį komentarą? Nejuokaukit.

Jei turite daugiau negu kiti, ant jūsų Lietuvoje nebaudžiamai gali versti pamazgas visi, kas netingi – jūsų nuo šių įžeidimų negins niekas, kaip kokioje Rusijoje niekas negina tadžikų statybininkų arba azerbaidžaniečių, prekiaujančių turgavietėse, kai juos užpuola skustagalviai.

Tik, žinoma, prievarta Lietuvoje yra psichologinė, o ne fizinė. Bet įvairių amžių runkeliai, lyg nuodus spjaudantys neapykantą, yra niekuo ne geresni, nei tas jaunimas Rusijoje storapadžiais auliniais batais.

Situacija yra tokia: iš tiesų mokesčių sistema Lietuvoje yra pakankamai dėkinga ir palanki. Bliaunantys apie mažesnius mokesčius Britanijoje, Airijoje arba Norvegijoje taip sako, nes jie savo varganuose darbuose dažnai gauna atlyginimą, artimą minimaliam, ir pataiko į vietos varguolių kategoriją, iš kurių surenkama labai mažai arba nieko – todėl jiems atrodo, kad tose šalyse „valdžia rūpinasi žmogumi“, o štai Lietuvoje žmogų tik išnaudoja.

Valdžia tose šalyse viso labo krikščioniškai žiūri į lėtinius išlaikytinius, atsilikusius nuo gyvenimo tėkmės, ir numojusi ranka iš jų nieko nerenka, nes ką iš jų surinksi – brangiau kainuos administruoti. Pataikę savo menkos (arba nesamos) kvalifikacijos dėka į tą liūdną visuomenės padalinį, kur vargšeliams baldai be aštrių kampų ir durys be rankenų, mūsų tautiečiai daro toli siekiančias išvadas apie tai, kaip „ten protingesni mokesčiai“. Jie, varguoliai, niekada savo kailiu tose šalyse nepatyrė ir nepatirs uždarbio, sudarančio, sakykim, kokius 300-400 tūkst. litų per metus, neturėjo ten savo verslo ir nežino (ir turbūt nesužinos), kad Lietuvoje daug dirbantiems ir uždirbantiems, palyginti yra labai gerai.

Viena priežasčių, dėl kurios nusprendžiau persikelti iš Anglijos į Lietuvą, buvo tokia, kad turint pajamų abiejose šalyse tiek pat, Lietuvoje jų valdžia atima mažiau ir man palieka daugiau. Todėl pačiai sistemai pretenzijų neturiu. Be to, Lietuvoje mokesčių administravimas, elektroninis dokumentų tvarkymas, operatyvumas ir mokesčių mokėtojo aptarnavimas yra kosminiame lygyje, palyginti su daugeliu senųjų Europos šalių (žinoma, čia kalbu apie tuos, kas moka valstybei, o ne apie tuos, ką valstybė šelpia –pašalpų gavėjui kur nors Anglijos miestuke yra komfortiškiau, nei Lietuvos provincijoje, ir daugiau patariančiųjų, kaip valstybę išsunkti iki paskutinio lašo; motinystės pašalpų nusukinėjimo sportas ten lengvesnis, nei Lietuvoje).

Taigi faktinės žaidimo sąlygos yra neblogos, bet emocinis fonas yra baisus – tai ir yra ta skurdo ideologija. Šaunu būti varguoliu. Jei tu – varguolis, suprask, tu esi kitoks, nei groteskiškas personažas Saulius Poška iš „Mėslitos“. Esi pranašesnis. Tavo yra dangaus karalystė, o kol ji dar tebeeina link tavęs, tai valstybės ir minios meilė priklauso tau.

Turtas ir sėkmė nuosekliai ir ciniškai demonizuojami, o skurdas aukštinamas ir glamorizuojamas. Varguolybės šlovinimu užsiima visi – nuo politikų iki meno ir kultūros šviesulių. Pastarieji galėtų jausti daugiau atsakomybės, bet nejaučia. Vienintelis pateisinimas jiems būtų toks, kad dažniausiai pasaulyje menininkai būna kairuoliai ir juo įžūlesni, juo geriau gyvena iš juos išlaikančios sistemos. Bet jų palyginti nedaug, todėl juos toleruoja, kaip mylimą naminį gyvūnėlį, kuris visus kandžioja, bet jį toleruoja, nes visi prie jo priprato, ir vaikučiai myli.

Didžiąją dalį biudžeto pajamų Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, suneša turtingiausioji gyventojų viršūnėlė – na, gal dešimt procentų visų gyventojų, kuri už savo pastangas paskui yra uoliai ir pasimėgaujant apspjaudoma.

Jie suneša pinigus iždui per savo didesnį vartojimą, ir per akcizo prekes (jie nerūko kontrabandinių cigarečių, neperka pilstuko ir pilasi legalų benziną į savo visureigius), ir per didesnius pajamų mokesčius, ir per pelno mokesčius, kuriuos moka jų kontroliuojamos įmonės, ir per pajamų mokesčius, kuriuos gali mokėti tie, kam jie yra sukūrę darbo vietas.

Be tos viršūnėlės šalyje viskas sustotų ir valstybė bankrutuotų per kelias savaites.

Tačiau, žinoma, apie jokį dėkingumą kalbėti neverta: tik spėk suktis, kad per smarkiai neapskrepliuotų jie, skalsiai už tavo pinigus paėdę ir sočiai atsikrenkštę varguolių ideologai. Kuo daugiau gero darysi, tuo daugiau jei tave koneveiks.

Jei ši Vyriausybė norėtų (o kodėl turėtų nenorėti), kad ją prisimintų geru žodžiu, būtų gerai iš pradžių užkirsti kelią nežabotai neapykantos sklaidai. Arba bent jau jos nekurstyti.

To ir palinkėsiu šventiniu laikotarpiu: per šiais šventes padėkokit bent vienam, uždirbusiam daugiau už jus, arba nusiųskite jo adresu nors vieną gerą mintį. Iš pradžių gali būti nelengva, paskui pamažu suprasite ir priprasite.

Advertisements

42 comments

 1. Vaidas

  Gana taikliai, tik vienoje vietoje neįsikirtau, kurlink taikoma: „Pataikę savo menkos (arba nesamos) kvalifikacijos dėka į tą liūdną visuomenės padalinį, kur vargšeliams baldai be aštrių kampų ir durys be rankenų,“. Man rodos, čia pro šalį.

 2. vyr

  Gal nereikia vaizduoti elyto su nimbais už ausų, jie tokie patys runkeliai, tik paauksuoti. Snoro vyrukai jums pavyzdys. Kolchoziniame runkelių lauke kitokios daržovės neauga.

 3. Piktokai, bet taikliai. Bėda ta, kad tie vargšai – aktyviai balsuojanti visuomenės dalis. Todėl politikams juos reikia “pamaloninti”. O tokių ausims nieko nėra malonesnio, kaip “atimk iš daugiau turinčio”, nes “sąžiningai dirbant, tiek neįmanoma turėti”.

  • mustangas

   Beda ne tai kas balsuoja, beda tame, kad jokia esama valdzia nesugeba tvarkingai makaronu balsuojantiems uzkabinti. Per paskutinius 3 (Paulausko benefisas gali buti 4) rinkimus laimejo viesuju rysiu projektai.
   Vienintelis vykes valdzios partijos (SD) projektas buvo Prezidentes rokiruote.

   Dabar Prezidente turi savo itaka, bet jos viesieji rysiai veikia nepriekaistingai. Pasakiusi “salin oligarchus” ji uzganedina runkelius keletui menesiu i prieki. Spekit ar ji tures problemu buti perrinkta?

 4. Kas baisiausia, kad net žadant pakelti pensijas pensininkai (mano močiutė, pavyzdžiui) vis tiek nekenčia valdžios. Nes valdžia niekada nepakels pensijų tiek, kiek reikia. Lygiai taip ir išmaitintiniai niekada nebus patenkinti, nes niekada pašalpos nebus 1500Lt. O jei būtų, eitų su plakatais su užrašu „2500 litų“. Sunku iš tokio kontingento tikėtis šilumos ir supratimo, nes jų poreikiai yra labai nepatenkinti. Ir tai niekada nepasikeis.

 5. d

  Dar negreit Lietuvoj pasikeis kas nors siuo atzvilgiu – toks zmoniu mentalitetas. Niekada niekuo netiket ir nepasitiket. Ir tai kaip sleifas velkasi is sovietiniu laiku. Galima suprast kodel, juk vogt, imt kysius ir visaip kitaip “kombinuot” , buvo vadinama mokejimu gyvent ir tai buvo norma. Niekas daug pinigu oficialiai tais laikais negalejo uzdirbt. Tad ko dabar noret, kad tie pensininkai beveik visa savo darbinga amziu pragyvene toj ydingoj sistemoj, staiga pradetu mastyt, kad galima daug uzdirbt saziningai, naudojant savo smegenis ir energija. Tik gaila, kad tais nesusigaudanciais naudojasi visokio plauko ideologai savo nuodingai propogandai skleisti.

  • Arturas

   Nesupratau, ką tie pensininkai turi uždirbinėti? Kreta sau 90-mečiai senukai, šlapinasi į lovą, o jūs jiems siūlote panaudoti smegenis ir energiją? Tuoj, panaudos, sulauksit:)

 6. Smile

  Kaip mantrą pakartosiu, kad ne viskam pritariu – pvz tikrai ne visi barščiai yra tokie proto ir sąžinės bokštai, kaip autorius rašo, bet…

  100 proc pritariu, kad kažkaip iškreiptai pas mus didžiuojamasi tuo, kad nesugebama išgyventi savarankiškai, kad pavyko išmušti 10 litų didesnę pašalpą iš valstybės, gauti nemokamus pietus ir pan. Vos ne šaunumo rodiklis. Kartą net išsižiojau, kai pamačiau kažkokiame TV šou jauno stipraus iš pirmo žvilgsnio normalaus vyro vedėjas paklausė “Kuo užsiimi” ar pan., o jis visiškai nesigėdydamas atsakė kad yra bedarbis. Kitaip tariant išdidžiai šypsodamasis prisipažino, kad yra nevykėlis… Auditorija paplojo, vedantysis pritariamai palinksėjo galva. nežinau, kaip jį mama auklėjo – nesakė, kad gėda gyventi iš kito kišenės? Apskritai žodžio “gėda” nežino?

  Kažkaip žodžiai ir simboliai prarado priminę prasmę – panašiai kaip žurnalistai niekaip nesiliauja idiotų, keliuose traiškančių vaikus, vadinti ereliais.

 7. Nei per anksti, nei per vėlai, o pačiu laiku šie straipsniai. Nei per mažai provokuojantys, nei per daug, o tokie ir tūri būti. Prieš krizę tokie straipsniai runkelius būtų tik dar labiau skatinę eiti pas darbdavį ir trečią kartą per metus kelti atlyginimą už nieko neveikimą, kuris neturėjo kur dėtis. Per krizę, kai net gabūs ir sąžiningi žmonės netekto darbo dėl aplinkybių, šie straipsniai tik varytų giliau į neviltį. O dabar, kai darbo jau atsiranda, kai viskas atsigauna, toliau parazituoti ir reikalauti iš veikliųjų atriekti dar didesnę dalį, o tuo pačiu ir smerkti juos yra niekinga…

  Negaliu atsižavėti kalbos dovana, kiek besakytum žmogui, kad Seimas, Vyriausybė ir Prezidentūra kartu sudėjus išleidžia tik šimtadalį išlaidų ir dar jas mažino, niekam neįdomu, gal net melaginga (http://www.viesai.lt/faktai-apie-seimo-vyriausybes-prezidenturos-ir-joms-atskaitingu-instituciju-islaidas-ir-ju-pokycius/)? Bet po šio sakinio sakyti daugiau nieko nereikia “Pyplys žino, ką reikia daryti. Reikia paprašyti iš bankomato. Lygiai taip pat suaugę silpnapročiai irgi žino, kur paimti pinigų, kurių „viskam užtektų“. Reikia atimti, juolab kad kiti turi perdaug.” :) Ypač iš tų, kurie jiems ir suneša mokesčius ( “Pusę GPM sumoka vos 15% dirbančiųjų” http://www.viesai.lt/puse-gyventoju-pajamu-mokescio-sumoka-vos-15-proc-dirbanciuju/)

 8. Čia dar pasitarnavo ir naujas “Tado Blindos” leidimas – nedaug ten demokratijos skatinimo ir ekonomikos pradžiamokslių…

 9. Jonas

  Ačiū! Atgaiva – po visų šių kairuoliškų nesąmonių…Balsuodavau už konservatorius, nes jie buvo dešinieji ir aš pats esu dešiniųjų pažiūrų šalininikas. Tai kaip man dabar jaustis, kai jie pasiūlė progresinius mokesčius? Tas pats, kas žydas pasakytų – nuo ryt pradedu valgyti kiaulieną…

  • Piktuolis

   Aš sakiau ir sakysiu, kad šita vyriausybė – geriausia per visus 20 metų, nepaisant neišvengiamų kompromisų. Ir ačiū Dievui už Šimonytę. Ir beje jinai pradžioje siūlė tiesiog didnti PVM, bet vat pasirodė, kad dauguma jau galvoja tik apie artėjančius rinkimus. Vat ir krapštysim variokus iš pakampių dabar, kol kitamet sugrįš brazauskiniai – tada vėl bus galima skolintis.

   • Jonas

    Taip, kad šita vyriausybė tikrai gera, ir kad Kubiliui reikia tikrai ranka paspaust už sunkų, bet labai reikalingą darbą tai pritariu. Bet pastarosios paskutinės savaitės tai vis tiek negražios buvo…
    Ir kad visa opozicija yra perp**ti populistai tai irgi reikia pripažinti. Ypač socdemai. Butkevičius visai solidžiai atrodė, bet šneka tai visišką mėšlą, kaip koks paksas.

 10. Liucipher

  Kai godotinas Užkalnis ėmė rašyt apie varguolius, aš sau tyliai sušukau: “Štai pagaliau turim tikrą right-wing bolgerį, tikrą atspirt verkšlenantiems leftistams! Turtas yra jėga. Elitarizmas yra jėga! Atkalk tuos susmirdusius socialistus!

 11. Lukas

  Teisingas straipsnis, didžiąja dalimi atspindi mano nuomonę. Tik nežinau kaip tu, bet aš už progresinių mokesčių įvedimą. Šiaip daugiausia dėl tokio varguolių ir pensininkų požiūrio į verslininkus ir valdžią kaltos debiliškos televinės laidos kaip “kakadu” “be komentarų” ir kitoks šlamštas..

 12. Kestutis

  Vietomis ausys (akys) raitosi nuo išsireiškimų, bet geras įrašas. Kiek gi galima engti tuos, kurie dirba ir uždirba, o aukštinti tinginystę ir varguolius….

  Dėkoju, gerbiamasai autoriau.

 13. Visų pirma, tas žaidimas, kurį žaidžia didžioji dalis žmonijos ir kuris vadinasi ekonomika, yra nesąžiningas. Ir kuo toliau tuo labiau tampa nesąžiningesnis. Bet mintis ne apie tai.

  Mintis yra maždaug tokia:

  Įsivaizduokite, kad visi žaidžiame žaidimą monopolis. Ir vietoj kauliuko mėtymo yra paskirtas žmogus (pavadinkime jį Užkalniu (Užkalnis čia atstos vieno procento simbolį)). Tas žmogus visiems pasako, kiek ėjimų kiekvienas gali paeiti. Daug maž geriausiai sekasi tiems, kuriems Užkalnis suorganizuoja geriausius ėjimus. Bet jeigu esi žioplas, tai net ir Užkalnis tavęs negali išgelbėti. Taigi, kas labiausiai mane nervina runkelių, kurių kastai iš dalies ir aš pats priklausau, požiūryje yra tas, kad jie nenori keisti žaidimo taisyklių. Jie nesako: „O žiūrėkite sugalvojau tokį kubo formos mechanizmą. Ant kiekvieno jo šono surašyti skirtingi skaičiukai. Vietoje to, kad Užkalnis viską spręstų, galėsime mėtyti tą daiktą, pavadinkime jį, tarkim, kauliuku. Koks skaičiukas išskris, tiek ir ėjimų reikės paeiti. Žaidimas taps sąžiningesnis“. Ne, ubagai to nenori. Ubagai vietoje to sako: „Užkalni, daryk mums geresnius ėjimus, o jiems blogesnius. Kitaip mes pradėsime gadinti monopolio figūrėles ir inventorių.“.

  Jie net nenori patys užimti Užkalnio (Elito. Jau pats su savo simbolizmu susipainiojau…) vietos. Jie nori tiesiog geresnių ėjimų. Tas mane labiausiai ir nervina — ambicijų (kad ir nerealių, utopinių) nebuvimas. Užtenka tik duonos ir žaidimų…

  Ai, jo — geras straipsnis.

 14. JPN

  Jokios propagandos,tik citata iš http://www.worldvide-tax.com:
  Jungtinėje Karalystėje gyventojų pakamų mokesčiai svyruoja nuo 0 iki 50 proc.,o Lietuvoje,pavyzdžiui, uždirbantis 1000 ir 1000000 litų per mėnesį moka tą patį 15 proc. pajamų mokestį (NPD suma nereikšmingai maža).Net laisvojo kapitalizmo bastione USA šie mokesčiai svyruoja nuo 15 iki 35 proc. Tolerantiškoje Olandijoje -nuo 0 iki 52 proc.
  Peršasi nekalta išvada-stabilios ekonomikos valstybėse laikomasi principo-uždirbi daugiau,moki ženkliai daugiau mokesčių.
  Taip pat teko skaityti apie Amerikos milijardierių (pav. Warren Buffett) prašymus JAV valstybės institucijoms dėl didesnio jų pajamų apmokestinimo,taip papildant JAV biudžetą.Gal ne viskas taip blogai su tais progresiniais mokesčiais?

  • Pamiršote priskaičiuoti Lietuvoje galiojančius Sodros ir privalomo s.draudimo atskaitymus, kurie jūsų minėta 15 proc. GPMą paverčia nebe tokiu patraukliu.

  • “Tolerantiškoje Olandijoje” – prie ko čia tolerantiškoje? Tolerantiškoje kam?

   Jeigu jūsų minimas žmogus Lietuvoje uždirba 1000 Lt per mėnesį, jis sumoka 150 Lt į biudžetą.

   Jei jūsų minimas žmogus Lietuvoje uždirba 1 mln. litų per mėnesį, jis sumoka 150 000 Lt į biudžetą.

   Tūkstantį kartų daugiau uždirbęs sumoka tūkstantį kartų daugiau į biudžetą – paaiškinkite man, kur čia neteisybė.

   • mustangas

    Skaičiai per dideli. Kai duodi pavyzdį reikėtų apsiriboti vidutinio atlyginimo dydžio sumomis. O tai kai žmonėms lengviau pasidaro įsivaizduoti Dantukų Fėją negu 150 000 Litų jiems pradeda atrodyti, kad jiems pasakas seki.

    Net Seimo nariai progresinį apmokestinimą pradeda nuo keturių štukų, o milijonas jiems apskritai nevjebennas dydys iš Lobačevskio geometrijos.

 15. JPN

  Jei neklystu (Jūs žinote geriau), Jungtinėje Karalystėje žmogus,uždirbantis minimalią algą nemokėtų pajamų mokesčio,o uždirbantis 1 milijoną (pavyzdžiui,svarų ),mokėtų 500000 svarų pajamų mokestį, Olandijoje,uždirbęs 1 milijoną eurų,mokėtų 520000 eurų pajamų mokestį.Lietuvoje uždirbęs 1 milijoną litų,mokėtų 150000 pajamų mokestį- tris su trupučiu kartų mažiau,negu JK ar Olandijoje. Tai gal Jungtinėje Karalystėje ,Olandijoje,Švedijoje,Danijoje ,Prancūzijoje, Austrijoje,Vokietijoje ir t.t. klesti mokestinė neteisybė? Gal šioms šalims pavyzdžiu turėtų būti Lietuva?

  • mustangas

   Prieš rašydamas tas nesamones nepatingėk pasiknist internete ir paskaičiuok.

   Tiesiog paimk elementarią algą visose Tamstos išvardintose šalyse ir paskaičiuok pridėdamas visas mokestines prievoles t.y. soc. draudimą, national security, galų gale, jei skaičiuot nemoki, pasiimk lenteles ir suvesk stulpelį su eilute ant savo pavyzdžio sumos.

  • “Tai gal Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Švedijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Austrijoje,Vokietijoje ir t.t. klesti mokestinė neteisybė?”

   Taip.

   UK įvestas 50% tax bandas tiems, kas uždirba virš 150 000 GBP per metus, pajamoms virš 150 000 GBP per metus, kainavo administruoti daugiau, negu surinko pajamų, nes uždirbantys, sakykim, po 300k funtų ir daugiau jau renkasi šalį, kurioje mokėti mokesčius, ir visi tai puikiai supranta. Simbolinis 50% mokestis buvo padarytas, kad pasmaukytų debilų raudonskūrių komuniagų jausmelius – ir kad jie galėtų rinkėjams pasakoti, kaip “turčius išgrežė”.

   Lietuva tokiais briedais neužsiima, ir ačiū Dievui.

   • D. Gerbiamas

    Gal 50 proc yra iš tikrųjų britiškiems runkeliams apraminti, bet nepaneigsi, kad UK pajamų mokestis yra progresinis. Nes nuo 20 000 metinių pajamų žmogui tenka sumokėt kokius 22 proc. kartu su jų sodra, o nuo 60 000 jai maždaug 31 proc. O šitam diapazone mokėtojų jau yra dafigaaa ir jų nereikia vaikytis po ofšorines zonas.

    Bet užtat UK yra kitų įdomių dalykų. Pavyzdžiui, jei inžinierius tiesiogiai dirba su aktualiom laikomom technologijom, tai gali metų gale atgauti visą pajamų mokestį. Jei tu koks viršininkas tokioj firmoj ir tavo darbas pusiau vadyba, o pusiau inžinerinis, tai atgausi proporcinagai – pavyzdžiui, pusę. Jiems kažkodėl žemės ūkis ir Gariūnai nėra prioritetinės šakos.

   • banjo

    Paskaitinėjau biški tavo rašliavos, ir pasakysiu kad esi ekonominis profanas (norėjau rašyti analfabetas, bet tai nebūtų teisinga:) ). Iš kur ištraukei tokią informaciją dėl 50 % pajamų mokesčio pajamų, ir administravimo išlaidų? Jei būtum analfabetas, spėčiau kad iš Daily Mail, kadangi esi profanas, galbūt skaitei Institute for Fiscal Studies paruoštą Mirrlees Review. O faktas tas kad nuo mokesčio įvedimo kumuliacinės pajamos pakilo 1,1%, NICs 4,4%, o pajamų mokesčio surinkimas 18% (šaltinis – Tax Research UK). Ir kol kas viskas vyksta pagal biudžeto surinkimo planą, papildomi 2,4 mlrd. svarų iš tų pačių 50%. Aš asmeniškai prieš 50p tax rate, bet nereikia iškraipyti faktų.

   • Aš paneigsiu. UK pajamų mokestis nėra protingesnis mokėtojo atžvilgiu, nes baudžia sėkmę. Jis yra efektyvus surinkimo atžvilgiu. Jūsų minimas “jei inžinierius tiesiogiai dirba su aktualiom laikomom technologijom, tai gali metų gale atgauti visą pajamų mokestį” yra man nežinomas, bet jei ir yra, jis yra toks nišinis ir paleičia maždaug tokį patį procentą žmonių, kokį Lietuvoje paliestų lengvata aviaciniam kurui, naudojamam privatiems sraigtasparniams.

    “Jiems kažkodėl žemės ūkis ir Gariūnai nėra prioritetinės šakos.” Kaži kodėl. Jei Britanijoje žemės ūkyje dirbtų ketvirtis gyventojų, o ne 2%, tai būtų taip prioritetinis, kad seilė nutystų.

 16. gintas

  Mustangas,atsiverčiau JPN nuorodą,viskas ten taip ir yra. Matyt,pačiam sunku su aritmetika.

  • mustangas

   Su aritmetika man ziauriai blogai, bet internete yra kruva kalkuliatoriu. Tame JPM linke viskas daugmaz teisingai su bracketais excemption’ais ir deduction’ais isdestyta.

   Su kuo as konkreciai nesutinku yra tai, kad JPN pavyzdyje yra nepridedamas socialinis mokestis, kuris su pajamu mokesciu pilnai parodo 1 Lt, USD ar EUR “i rankas” kaina darbdaviui. Paemus atskira tarifa manipuliuoti gerai gaunasi.

 17. Pastoras Maldonado

  o kiek Lietuvoj žmonių dirba už minimumą, ar egzistuoja tokia statistika? Nes jau užkniso ginčytis runkeliais rėkiančiais kas antras Lietuvoj uždirba minimumą, kas trečias badauja, kas ketvirtas tuoj emigruos.

  • Gal ir yra tokia statistika, bet jei kas ją pateiktų, vistiek visi spiegtų apie tai, kad čia Kubiliaus skaičiai ir negalima tikėti.

   Jei Lietuvoje yra sakykim koks 1,5 mln dirbančiųjų ir iš jų, kaip reikia suprasti iš idijotų stūgavimų, 90% (kokia ten pusė – yra tik saujelė milijonierių o kiti nosim aria) dirba už minimumą, tai turėtų per metus gautis iš jų na daugiausia 2 mlrd litų biudžeto pajamų per metus, suskaičiuojant ir GPM ir vartojimo mokesčius. Iš kur tada ne kelis, o keliolika kartų didesnės biudžeto pajamos?

   Runkeliai yra tuo įdomūs, kad jiems skaičiai – tuščia vieta. Mano studijoje buvo anadien moteriškė, viena iš pagyvenusių žmonių vadovių, kuri sakė, kad tarybiniais laikais Lietuvos ekonomikos dydis prilygo Rusijos ekonomikos dydžiui, “o dabar kiek kartų mes mažesni”. Aš sėdėjau apakęs, o ji sako – vat matot jūs net tokio dalyko nežinot, koks jūs žurnalistas.

   Kai norisi ginčytis su varguoliais ir įsivaizduoti jų mąstymo vingius, visuomet prisimink, kad paklausiausias finansų produktas šalyje yra ne taupymo lakštai ar panašiai. O ne. Tai greitieji kreditai.

 18. Kriukas

  Bet tai, kad runkelis dirba uz minimuma, yra jo, o ne darbdavio problema. Jo rankos isauge is siknos, protelis – kaip vaiko, tai ko noreti, kad darbdavys daugiau moketu. Bent vidutiniskai protingi ir netinginiai tikrai ne minimuma gauna.

 19. Mantas

  Įkvėptas paskutinės pastraipos, dėkoju už tavo veiklą ir linkiu gražių švenčių

 20. JPN

  Mustange,jei prie pajamų mokesčių pridėsi soc,draudimo mokesčius,paaiškės, kad suminiai mokesčiai minėtose šalyse
  taip pat didesni,negu Lietuvoje.Matyt, tau praverstų neraštingumo likvidavimo kursai.

  • mustangas

   Taip, didesni, bet jau nebe kaip 15 ir 50. Proporcijos issilygina del ispusto SODRos mokescio. Noredamas teisingai palyginti turetum lyginti darbo uzmokescio sugeneruota mokesciu sumos santyki su darbuotojo parnesta namo alga.

   Kursus gali rekomonduoti tuos kur pats lankei?

 21. Rasa

  Geras straipsnis.Uzknisa pavyduoliai,patys nededantys pastangu gyventi geriau.Butinai paklaus:o uz kokius pinigus pirkot buta (pavogem ple is senuku prie pasto)…Nes gi “normaliam darbe uzsidirbt neimanoma,reiskia jus vagiat”.Tie patys varguoliai zirzia,kad vaiko neismaitina,bet gimdo antra,trecia ir t.t.Nors kontraceptines priemones egzistuoja n metu.O paskui rekia,kad valdzia turi duoti ju vaiku islaikymui.Tu rek,nerekes-smegenu labdaros,deja,ner.

 22. JPN-mustangui

  Pirma neraštingumo likvidavimo pamoka mustangui-Ne “rekomonduoti” bet ” rekomenduoti”.

 23. Megstanti Uzkalnio straipsnius

  Patinka skaityti Jusu straipsnius, bet kuo toliau juos skaitau, tuo labiau pradeda atrodyti, kad esu viena is Jusu straipsniuose minimu varguoliu…Blogas jausmas:) Galbut itakos turi tai, kad per Kaledas pensijinio amziaus gimines vis pakalba, kad nemato perspektyvu nei save realizuoti, nei tokiu galimybiu mato savo vaikams, galbut varguolio mintis paskatina tai, kad mano 25-ciai kolegos tu galimybiu taip pat nemato, nors turi gera issilavinima ir puikius sugebejimus, galbut ir del mano pacios per menku pastangu, nes kol kas dirbu tik samdoma darba, tai geriau, tai blogiau apmokama, ir nezsiryztu igyvendinti savo ideju. Nesinori kaltinti aplinkos, kuri neva neisugde pasitikejimo savimi, nesinori plustis nuolat ant valdzios, bet kazko gyvenant Lietuvoje visgi truksta. Galbut galimybiu. Bent jau galimybiu dirbant ir nesiskloninant, susitaisyti gendancius dantis, nuvaziuoti per atostogas pasibuti kitose salyse, nueiti i gera koncerta ar tiesiog nusipirkti fotoaparata, kad uzfiksuotum pirmasias ziemos snaiges, kurios visgi turetu pasirodyti si silta gruodi.

 24. Pingback: Mūsų laukia malonių staigmenų ir didesnės patirties metai « Andrius Užkalnis. Protokolai.

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: