Svajonės apie kerštą augina kliedesius

Jie patikslins jūsų šildymo kainas. Tikrai tikrai.

Lietuvos rytas, 30 01 2012

Jūs niekada nepastebėjote, kiek viešojoje erdvėje nusišnekėjimo? Ne, ne mano straipsniuose (o jūs jau galvojote, kad imsiu ir prisipažinsiu). Tiesiog ant kiekvieno kampo visiems vaidenasi teismo procesai dėl garbės ir orumo įžeidimo, neapykantos kurstymo, šmeižto, klaidinančios reklamos, neturtinės žalos ir kitų dalykų, apie kuriuos tūlas gyventojas yra puse ausies girdėjęs kokioje nors radijo laidoje arba skaitęs žurnalo įvairenybių skiltyje.

Prieš kurį laiką viena priekvaišė moterėlė, su gramatinėm klaidom pareiškusi, kad ji duoną valgo iš teisės reikalų, baugino kulinarinio tinklaraščio autorę, kad kritiškas straipsnis apie nevykusį restoraną yra „jau juridinis dalykas“. Tuomet apie tai rašiau, kaip apie komišką atvejį, bet dabar supratau, kad nuolatinė baimė, kurią lydi svajonės apie kerštą, yra sisteminis reiškinys.

Tai nuskriaustų kvailių grūmojimas, įsitikinimas apie tai, kad vis tiek bus paskutinis spektaklio veiksmas, kur bus atseikėta pagal nuopelnus ir gėris triumfuos.

Kur bepasisuksi, kiekvienas neišmanėlis įsitikinęs, kad jam jau ranka pasiekiama didžiulė kompensacija už kiekvieną jo patirtą skriaudą arba nemalonumą.  Nusipirko sužiedėjusį duonos kepalą? „Galėčiau tą parduotuvių centrą paduoti į teismą ir prisiteisti tiek, kad maža nepasirodytų.“ Kas nors internete parašė, kad kvailas? „Iškelčiau jam bylą už garbės ir orumo įžeidimą, pažiūrėčiau kaip jis tada užgiedotų.“ Nepatiko TV laida? „Jį pastatyt ant ausų galima būtų žurnalistų etikos komisijoje.“ Nubaudė už automobilio statymą ne vietoj? „Čia galima būtų juos į Strasbūrą nusitempti, aiškiai žmogaus teisių pažeidimas.“

Ak, Strasbūras. Žmogaus teisių teismas. Išsvajotoji teritorija, net ne paskutinė, o jau tiesiog mitologinė apeliacinė instancija – bedievio varguolio sąmonėje atstojanti Dievo teisingumą ir aukštesniąsias galias.

Strasbūre gali pataisyti šildymo sąskaitas, grąžinti blogai apskaičiuotus mokesčius, užtikrinti reikiamą įvykių eigą Garliavoje ir atstatyti bet kurią neteisybę, kuri tik drumsčia nelaimėlių gyvenimą. Ten, Strasbūre, anot varguolių tikėjimo, gali būti atseikėta pagal nuopelnus ir pagal maldas: nuskriaustiesiems bus begaliniai turtai, aukso ir deimantų skrynios, o skriaudikams – baisus kerštas ir griežčiausia bausmė.

„Kerštas ir bausmė“, neegzistuojančios politinės partijos pavadinimas, kažkada sugalvotas „Radijošou“ kūrėjų A.Ramanausko ir R.Šapausko, buvo, žinoma, tik vienos politinės partijos vardo parodija. Tačiau keršto troškimas yra tikrai mūsų varanti jėga. Varguoliams norisi ne tik degančio kaimyno tvarto, ypač jei kaimynas turtingesnis ir jo žmona gražesnė. Jis nori, kad tas tvartas pleškėtų su visa kaimyno šeima, tada džiugesys bus dar didesnis.

Svajonės ir fantazijos apie kompensacijas, o juo labiau kerštus, dažniausiai neišsipildo (nepaisant to, kad nuskriaustieji turi „pažįstamą advokatą“, kuris dažniausiai sako, kad čia byla labai paprasta ir pergalė garantuota).

Tačiau svajonės apie antgamtinį teisingumą ir keršto žaibus yra pavojingos. Jos išsikeroja ir užima vietą galvoje. Kaip žolės upelyje užkemša jo vagą, taip ir mintys apie kerštą užima vietą varguolio galvoje ir neleidžia plėtotis ir augti teigiamoms svajonėms, ambicijoms ir planams.

Apskritai, kvailybė visai nėra nelogiška ir atsitiktinė, kaip galėtų pasirodyti. Keršto naratyvas užima svarbią vietą bedievių kvailių mitologijoje. Tame religijos pakaitale – šėtonai ir blogio jėgos (parsidavusi vyriausybė, amoralūs vagys ir grobuonys verslininkai), ten – savas teisuolių Panteonas (nevykėliai ir sąžiningieji, alkani humanitarai, beveik be atlygio nedėkingą miestą maitinantys žemdirbiai, taurūs ir liūdini mokytojai ir gydytojai, o svarbiausia – mistinis, bet dažnai linksniuojamas Paprastas Žmogus, kurio niekas nėra matęs, bet visi apie jį žino.

Ten gėris nuolatos kaunasi su blogiu ir dažniausiai pralaimi. Kvailių tikėjime yra savi ritualai ir elgesio šablonai. Nusidėjėliai (paklydę, amžinai šėtoniškų jėgų apgauti „paprasti žmonės“) nuolat nori padaryti geriau, bet klysta ir padaro blogiau, ir turi atgailauti. Juos apkvailina šėtono nupirkti dvasios elgetos, perkami pajacai ir manipuliatoriai: ciniška žiniasklaida ir purvini menkystos žurnalistai.

O dar ten, kur kvailių nėra, plyti rojus, pažadėtoji žemė: užsienis ir jų protinga valdžia. Užsienyje nebūna nei biudžeto deficito, nei valstybės skolos, nei korupcijos: ten visi varguoliai gyvena oriai, valdžia rūpinasi žmogumi, verslas visuomet nori pasamdyti kuo daugiau žmonių ir ne tik mokėti jiems atlyginimus, bet ir rengti jiems nemokamas puotas, iškylas ir dienas vandens pramogų parkuose. Ten visi niekšai – kalėjimuose, žmonės gyvena iki vėlyvos senatvės, kurioje nebūna nei skausmų, nei ligų, tik didelės pensijos, apdraustos santaupos ir begalinės atostogos prie šiltų jūrų.

Parašiau ir galvoju: tikrai skamba, kaip vaikų pasaka. Bet didesnė dalis žmonių, ja tiki. Ne, ne tu, skaitytojau – tu esi protingas ir blaivus, kitaip šios skilties šiandien neskaitytum.

28 comments

 1. Taiklu, kaip visuomet. :) Pamatysite, kaip keršto naratyvo vilnimis į rinkimus atplauks Paprastą Žmogų ginanti opozicija ir kiti politiniai kankiniai… Būtent per rinkimus, kuriuos reikia plūstelti bent puse žodžio per dieną, šie kliedesiai tampa pavojingais, nes kiekvienas žemdirbys ir alkanas humanitaras balsuoja. Už tokius pat, kaip jie, už tuos, kurie pusiau įtikinamai (naudodami daug to paties skaičiaus) tą pasaką pažada. Prisisekit diržus, bus dar smagiau, nei yra šiandien…

 2. mario-nete

  Prajuokino pasakymas – “Paprastas Žmogus…”. Kaip koks jetis… Prieš akis iš karto iškilo neaiškus plikos pėdos pėdsakas aptirpusiame sniege, ar susikūprines pilietis su karnavaliniu King Kongo kostiumu, beieškantis kampo ramiai nusičiurkšti įmonės vakarėlio metu. :)

  Viskas fake. Bet dauguma tuo tiki. Tiki, kad visa valdžia – vagys, kad gydytojas be kyšio gerai negydys, kad Vilniaus Energija nuotoliniu būdu keičia skaitiklių parodymus, kad užsienyje blue collar laikomas tikru žmogumi, kad stiklo paketai kaimyno name sudėti už kontrabanda įvežtas cigaretes ir, kad kažkas turi mumis visais rūpintis. Ir, kad kažkas kitas, turi būti nubaustas už visą tą blogį, kuris teko “paprastiems žmonėms”.

  Gaila, vienok.

  Vietoje epilogo.
  Man patinka, Andriau, jūsų protokolai. Paskaityti rekomendavo kita nuolatinė jūsų skaitytoja. Dėkui jai ir jums. Lauksiu naujų protokolų.

 3. jurgis

  Kažin, iš kur traukiate medžiagą apie varguolius ir jų mastymą? iš komentarų po savo straipsniais?

  Varguolių naivimas, ir tikėjimas kažkokia aukštesne jėga ar sau naudinga teisybė kitą kartą gali būti ir pavojingas. Pvz. įsisenėjęs įprotis vogti iš darbovietės varguolio sąmonėje yra viso labo teisingumo aktas prieš turtuolius derektorius. Tas pats ir su mokesčių nusukimu – gi valdžia gi yra vagys, tad jiems neduot pinigų – dorybė.

 4. julius

  Prie šios temos apie “teisė yra mano duona” ir teisybės paieškas verta pridurti ir visokius televizinius disclaimerius, kaip kad “nebandykite šių triukų pakartoti namie, don’t try this at home, čia dirba profesionalai ir t.t.”. Nes jei koks nors daunas pakartos ir užsimuš, kalčiausia, aišku, bus televizija. Kaip kad daug kartų nuskambėjusias istorijas apie tai, kad heavy metal muzika privedė Jamesą Vance iki savižudybės (ne narkotikai, ne vienatvė, ne psichologinės problemos, ne galų gale “krikščioniškas” šeimynėlės auklėjimas) ar ji kalčiausia dėl žudynių Columbine mokykloje. Ar verta primint apie teismus dėl katės, bandytos išdžiovinti mikrobangėj? :) Nors gal pastaroji istorija tėra “urban legend”. Bet tokių pavyzdžių apie kerštą įsivaizduojamam priešui yra begalės. Pažiūri bet kurio buitinio prietaiso instrukciją, pirmam puslapyje – banaliausi įspėjimai, lyg mokytų vaiką nekaišiot virbalų į rozetę. Kaip ir iki absurdo sureikšmintas “politkorektiškumas”, ar JJurgitos komentarai Beatai – visa tai tarsi tas pats keisto supratimo “visi kalti, išskyrus mane” atspindys. Bijau, kad nieko čia nepakeisi, ką ten Einšteinas sakė apie žmonių kvailumą?

 5. Gerasirdis

  Pataisykit mane je aš neteisus, bet tokie, švelniai tariant, keistoki lūkesčiai teismų atžvilgiu- ar tik ne žiniasklaidos suformuoti?

  Aš aišku suprantu, kad tai- ne itin vykęs kvailysčių pateisinimas (kvailysčių pateisinimas ko gero iš principo negali būti vykęs), bet kvailybės šaltinis trykšta būtent iš ten.

 6. Macka

  respect

  “liūdini mokytojai”, “Paprastas Žmogus”

  gerai varai

 7. Rimbas

  Bravo. Kaip visada.
  Savaitės pradžia iškart tampa pakili.

  Smagiausia jus skaitant yra tai, kad jei koks runkelis netyčiom užklįs į protokolai.com ir pamatytus tokios dvasios rašinėlį, garantuotai užsiputos iki ausų ir grasins kreiptis į Strasbūrą dėl savo asmens garbės ir orumo išniekinimo.

 8. Bjuti

  Cha cha cha :) Taikliausia tas stebuklingas užsienis :) Kai tūlas pilietis pagyvenęs ten pradeda kiekvieną sakinį “pas mus tai..” ir toliau seka koks nors begalinis gėris, kurio pas jus (t.y. pas mus, t.y. Lietuvoj) nerasi.

  O ir šiaip – straipsnis, palyginimai ir pastebėjimai – super!

  • As gyvenu uzsienyje ir taip sakau! Labai pykstu del to ant saves, nes taip ir jauciuosi – kaip riboto proto susireiksminusi emigrante tais momentais. Bet savaime man taip iseina, nieko nepadarysi – zmones esam, lyginam viska. :)

   • Darius

    Vien tai, ką parašėt ir tai, kad sugebate save blaiviai vertinti ne su galva savo už********, liudyja, kad esate above daugumos delfio komentatorių lygio.

 9. Candy

  :D cha. Jau yra kilę minčių kad tas užsienis sudievintas :P

 10. Beje, Andriau, isimylejau. Zinojau apie tave is anksciau, bet nezinojau uz ka zinojau – dabar susipazinau ir labai patinki :) Kadangi as dar tik kojas apsilineju Londone, tai labai noriu susirasti ta knyga apie Anglija paskaityti. :) Bet rasyk, rasyk, rasyk, o as skaitysiu ir tyliai mintyse sakiniui po sakinio pritarinesiu.

 11. Nero

  Labai aktualu. Va, šiandien iš ryto, grįžtant LRT troliku (taip, esu alkanas humanitaras) ir beskaitant telefone delfi, sukilo šventa rūstybė. Nusprendžiau paduoti į Žmogaus teisių teismą žurnalistę Oną, parašiusią: “kava tapo visuotine mada, nors jei reikėtų įvertinti skonį, turbūt nerastume nė vieno, kuris pasakytų geriantis kavą todėl, kad ji skani”. Užmušti maža. Ir toliau ten visokie mėšlini šūdai apie kalorijas ir virtą vištos krūtinėlę — jaunos damos pietus. Man nepakaktų, kad ją nuteistų viešiesiems darbams, nepakaktų ir 16*16*16*16*16*16 kompensacijos už asmens orumo įžeidimą, nepakaktų ir kad jos automobilis užgestų/sugestų vidury Rūdninkų girios ateinančio penktadienio naktį. Norėčiau ją matyti sudžiūvusią kaip vištos kaulą arba išpampusią nuo antidepresantų, nelaimingą ir atgailaujančią prie Tytuvėnų vienuolyno tvoros.
  Gal Gerbiamasis paaiškintum, kuo mano šventas pyktis skiriasi (ar kuo iš esmės yra toks pat), kaip Tamstos aprašytų kvailių?

 12. mustangas

  Kliedėti gali kol pats nepabandai kažkam uodegos prispausti. Aš išvažiavau su paprasto darbo žmogaus mentalitetu ir kurį laiką labai nervinausi dėl patiriamos “neteisybės”. Po to išaiškėjo priežastiniai ryšiai ir viskas atsistojo į savo vietas. Dabar aš beveik neklysdamas galiu pasakyti kuris spyris į subinę atneš naudos, o kuris buvo už tai, kad subinė ne vietoje.

  Kuo geresnis advokatas, tuo greičiau procesas baigiasi (baigmės galimos abi, bet kai moki advokatui už valandą, įvertini naudą), o kartais net ir neprasideda, todėl realiai tai pabandę žmonės nesamonių nesapalioja. Atrodo paradoksalu, bet (beveik)visos laimėtos Strasbūro bylos buvo vedamos laaaabai gerų advokatų. Kodėl? Elementaru, tik dėl reklamos, kad galima būtų advokato priimamajame pasikabinti ir pritraukti daugiau “teisybės” ieškotojų.

  O po to kaip su tais delfinais. Tie kuriuos plukdė į krantą dėkoja ir liaupsina delfinus už išgelbėjimą, o tie kuriuos į kitą puse paprastai nebesiskundžia…

  • Smile

   Tie kuriuos plukdė į krantą dėkoja ir liaupsina delfinus už išgelbėjimą, o tie kuriuos į kitą puse paprastai nebesiskundžia…

   Geras!

 13. Karolis Jachimavičius

  Andriau, išsiplėtok, parašyk komentarą apie Nepaprastą žmogų! :)

 14. Smile

  O juk neblogai pastebėta -aprašytasis mąstymas išties primena religiją. Kol oficialioji bažnyčia daugiau užsiima komercija, žmogai linkę į religinį fanatizmą ima ieškoti kryžiaus žygių. Taip ir atsiranda Sekundės indėlininkų bei visokių violetinių bažnyčios. Beje įmanomas ir individualus šios pakankamai nuoseklios bažnyčios narių praktikavimas – vakarinė malda už degantį kaimyno tvartą.

  • Rimbas

   Pasisaugokite, minit “šventus” vardus ne toje potekstėje, tuoj maitėdos užklys ir sutaršys…

 15. Ignas

  Xaxa prajuokino :))) Geras straipsnis. Mistinis “paprastas zmogus” :) Homo sapiens simplicito ar kaip nors panasiai :)

 16. Ugnete

  O tai kur, pone, ieškoti teisingumo? Ar teisingumas priklauso tik nuo pinigų? Statuso? Aš kategoriškai esu prieš postsovietinių žmonių skirstymą į kategorijas. Runkeliai ir elitas?
  Ir beje aš pati ne runkelis. Jei būtų vidutinioji klasė, visai gerai joje atrodyčiau. Jei būtų… Ir nesu nuskriausta nei gyvenimo, nei valstybės (retas atvejis, ar ne)… Savo orumą reikia ginti. Užsienyje ar Lietuvoje, kaip kas išgali. Ir dar, yra daug alkanesnių už humanitarus…

 17. neRimas

  “mistinis, bet dažnai linksniuojamas Paprastas Žmogus, kurio niekas nėra matęs, bet visi apie jį žino”
  Hmmm…..gal įdėti savo nuotauką… nemanote, kad jau metas? :)

 18. Motiejus

  “Ak, Strasbūras. Žmogaus teisių teismas. Išsvajotoji teritorija, net ne paskutinė, o jau tiesiog mitologinė apeliacinė instancija – bedievio varguolio sąmonėje atstojanti Dievo teisingumą ir aukštesniąsias galias.”

  There’s no place for būr like Strasbūr

 19. Pingback: Kodėl Londone kilnoti rankas yra kvailystė « Andrius Užkalnis. Protokolai.

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: