Isterija priešų stovykloje: laisvos kalbos ir dvikalbystės revoliucija nenugalima

Anglų kalba pačioje laisvos Lietuvos sostinėje, Gedimino prospekte – štai iki ko dasigyvenome. (Nuotrauka: David Krycko for http://www.laukineszasys.lt)

Kai priešai šaukiasi dangaus teisingumo arba bausmių iš teisėsaugos, reiškia, jiems sekasi nekaip. Tai beviltybės požymis*.

Laikraštis “Lietuvos aidas” išspausdino visuomenininkų atsišaukimą, kuriame iš esmės liūdima, kad kas kaip nori, tas taip ir kalba ir rašo ant Lietuvos, o reiškia – nebėr tvarkos. Nėra kas baudžia, nėr griežtumo, nežvanga retežiais prievartos aparatas.

Atsišaukimas tik nežymiai atsilieka nuo garsiojo Skaručio Dalgės žodžių, tik ten yra išgalvotas personažas, o čia – organizacijos, kurios skamba kaip išgalvotos, bet matyt yra tikros. “Lietuvos kultūros kongreso taryba, Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga ir Vilniaus savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninė komisija” skamba lyg ir grėsmingai, kol neįsigilini, kad tai tėra visuomeniniai sambūriai, neturintys jokių įgaliojimų, kaip ir šaldyto jogurto valgytojų fondas, kurį ketinu įkurti ir jo vardu rašyti laiškus Seimui.

Pasirodo, “sumanyta Vilnių užlieti angliškais ir pusiau angliškais žodiniais ženklais. Valstybinis patentų biuras juos urmu leidžia į gyvenimą, o Valstybinė Kalbos inspekcija nepajėgia vykdyti savo funkcijų”. Tik įsiklausykit į paskutinį teiginį: kalbos inspekcija, girdi, “nebesusitvarko”, tai reikia kažką daryti – ko gero, formuoti kokį nors GKČP**, kuris imtųsi padaryti tvarką, galbūt nudaužyti nuo sienų angliškus užrašus, o kavinių savininkus išvežti į kokią darbo stovyklą Varniuose, kol persiauklės.

Balanos gadynės išsiilgę ir tarybinių politrukų kalba bliaunantys visuomenininkai reiškia pasipiktinimą, kad “valdžiai viskas vis tiek, kad ji abejingai žiūri į vilniečių sueigose ir visuomeninių organizacijų susirinkimuose priimtus nutarimus ir teikiamus siūlymus kalbos reikalu”. Truputį atsipeikėję, draugai tvarkdariai suprastų, kad valdžia tikrai abejingai žiūri į visokių “sueigų” ir panašių sboriščių “nutarimus” ir beigi siūlymus, nes valdžia dar ne tiek nuo proto nušoko, kad vadovautis sumasbrodų isterikomis.

Juo labiau, kad (kaip puikiai supranta ir vyžoti kovotojai prieš anglų kalbą), viskas vyksta pagal įstatymus, kurie jiems nepatinka, bet įstatymai (pagal juos) turi tarnauti klasiniam reikalui, o ne būt kažkoks pats savaime. Būtent todėl ščyrai cituojamas Just.Marcinkevičius ir Maironis, siekiant privelti kuo daugiau dramos į nuobodų reikalą ir sudrumsti vandenį, nes ten aptarinėti nėra ką.

Reikalo esmė tokia: Vilniuje vis daugiau angliškų užrašų, ir tai yra visiškai teisėta, ir kam nepatinka, gali neiti ir nežiūrėti į juos.

Situacija mane džiugina: nuo Yo Yo Frozen Yoghurt ir Charlie Pizza ir Can Can Pizza ir California Bar iki Coffee Inn ir Friday alaus, anglų kalba vis labiau užima teisėtą ir šaunią vietą mūsų gyvenime, einant link tikslo ir idealo, kurį esu suformulavęs: de facto (arba ir de jure) dvikalbystės, kai angų kalba taps antrąja valstybine visoje Lietuvos teritorijoje.

Be jos bus sunku apsieiti, ir gyvenimas, jos nežinant, kuo toliau, tuo labiau primins beraščio gyvenimą. Kefyro ir batono nusipirkti, telefono sąskaitą apmokėti ir banke paraišką užpildyti, seniūnijoje reikalus sutvarkyti bus galima ir be jos, gal ir kokį kiną pamatyti retkarčiais, bet visom spalvom gyvenimas Lietuvoje žibės tik angliškai mokančiam.

Visuomenininkai, parašę laišką, išspausdintą “Lietuvos aide”, tai puikiai supranta, bet padaryti jau nieko nebegali. Su tuo save ir pasveikinkim.

— — —

* Panašia desperacija dvelkia žurnalistu vadinamo asmens A.Račo rašinys portale 15min.lt – jis pažymi, kad į kito žurnalisto asmeninius rašinėjimus Feisbuke “nesureagavo nei politikai, nei teisėsauga, nei kokios nors savireguliacijos institucijos” (galima tik pasidžiaugti, kad politikai, teisėsauga ir savireguliacijos institucijos nenaršo, kaip koks senas komjaunuoliškų įpročių stukačius, po socialinių tinklų platybes, kėtodamos privačius įrašus ir ieškodamos, kur čia ką nors įskundus).

** Valstybinį ypatingosios padėties komitetą – taip pasivadino šutvė ekstremalių komunistų, bandžiusių užgrobti valdžią Sovietų Sąjungoje 1991 metais.

Advertisements

14 comments

 1. Laima

  “Be jos bus sunku apsieiti, ir gyvenimas, jos nežinant, kuo toliau, tuo labiau primins beraščio gyvenimą.” Anglų žino visi. Tik ne visi moka.

 2. Manau, kad susikurti kokias 5-6 neformalias (niekur neregistruotas, kad už registravimą pinigų nereiktų mokėti) visuomenines organizacijas ir jų vardu trolinti valstybės institucijas būtų visai įdomu.

 3. Smile

  Nežinau, nežinau. Aišku, anglų kalbą mokėti reikia, ir visokias kitokias mokėti puiku. Dr. Užkalnis su didžiuliu azartu ir tikrai šmaikščiai puola visus, kurie priešinasi tikrai nesuvaldomam anglų kalbos skverbimuisi į visas sritis. Bet jis tur būt iš kuklumo nepasako, kad tokia nuomonė normaliai skamba iš jo lūpų (iš po klavišų), nes jis pats puikiai kalba lietuviškai (ir, įtariu, angliškai). Jis rašo “sborišče” ir aš žinau, kad jis neužsikirsdamas vietoj šito kalbos oboroto puikiausiai panaudotų taisyklingą lietuvišką žodį, jeigu norėtų. Bėda ta, kad pusmoksliai, skaitydami dr. Užkalnio tekstus randa pateisinimą savo tamsybei, t.y. jie mano, kad kaip Eločka Liudojedočka (jaunesni nesupras, bet tingiu aiškinti) iš tikrųjų puikiai gali apsieiti be bent vienos kalbos puikaus mokėjimo ir didžiuojasi penkiais angliškais žodžiais bei dviem rusiškais išsireiškimais galėdami visą savo jausmų gamą išreikšti (čia tas atvejis, kai dvi kalbas “žino”). Palyginimui pavyzdėlis – moka spirti į kamuolį, vieną kartą atmušti nuo žemės atšokusį ir žino už kurio galo ledo ritulio lazdą paimti. Įdomu, kokios sporto šakos komanda norėtų tokio žaidėjo? Jie galvoja, kad dr. Užkalnis savo tekstais pateisina jų nemokšiškumą. Čia, mano akimis žiūrint, daroma žala. Palyginimui – padorus šeimos tėvas esant tam tikroms aplinkybėms, kompanijai ir situacijai gali sau leisti sodriai išsireikšti, bet, manau, kad prie dukros jis sau niekada to neleis.
  Dėl prekių ženklų ir visokių angliškų užrašų Vilniuje ginčyčiausi kitu požiūriu – net tarybiniais laikais Alma-ata skyrėsi nuo Vilniaus ir net Talinas skyrėsi nuo Rygos. Jau nekalbu, kaip skyrėsi prieš 30 metų Zalcburgas nuo Miuncheno, Ženevos, Stokholmo, Poznanės… Dabar visur Statoil, pizza, McDonalds. Neįdomu…, todėl man nepatinka

  • Laima

   Smile, pataikėt į dešimtuką. Paralelės tolimos, bet bendrų taškų galima rasti – nei Breivikui nebuvo leista kalbėti viešai, nei Tulūzos žudiko filmuotos medžiagos buvo prašyta viešai nerodyti. Esu tikra, kad buvo baiminamasi ne protingų žmonių reakcijos, o besmegenių, kuriems kritinis mąstymas – terra incognita.

   • Pipe

    Svarbu nepamiršti, kad kalbos žinojimas yra labai nedidelė kritiško mąstymo dalis. Kritiškam mąstymui reikia daug daugiau. Net ir kalbininkai ar rašytojai gali būti labai naivūs ir patiklūs. Be logikos ir skepticizmo, kalba nieko nepakeis.

  • velo

   Geras komentaras – gali laisvai stiliumi konkuruoti su Užkalniu.
   Siūlau į kokį rūbą įvilkti istoriją:

   Parduotuvėj pirkau rukytą žuvį įdomiu pavadinimu “baikštusis slapukas”.
   Nupirkau, suvalgiau ir štai ką randu http://www.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.964.html.
   Pasirodo tai anksčiau naudotas “SAVORIN” pavadinimas angliškai ir rusiškai.
   KILMĖS ŠALYS: ARGENTINA / URUGVAJUS / ČILĖ / PERU
   Ar Komisija visų 5 vandenynų rūšis lietuviškai sunormins?

   Atsakymas:
   Dėl žuvies pavadinimo baikštusis slapukas (lot. Seriolella porosa) – šis terminas VLKK Terminologijos pakomisėje buvo svarstomas Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos iniciatyva, nes šis departamentas rengia Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą, į kurį ir norėta įtraukti minėtą pavadinimą (iki tol neturėjome lietuviško norminio šios žuvies pavadinimo). Departamento atstovų siūlomas pavadinimas buvo šiurkštusis slapukas, bet Vilniaus universiteto ichtiologas E. Bukelskis pasiūlė dalykiškai tikslesnį pavadinimą baikštusis slapukas, kuriam Terminologijos pakomisė pritarė, todėl bendru sutarimu buvo nutarta teikti pavadinimą baikštusis slapukas. Šis pavadinimas į Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašą buvo įtrauktas 2008 m. (Žin., 2008, 9-318).

   Atsakydama į jūsų pastabą dėl angliško ir rusiško šios žuvies pavadinimo savorin, galiu tik atkreipti dėmesį, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija kitų kalbų terminų nenormina (daugiau informacijos apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos uždavinius ir veiklos principus galite rasti Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatyme (Žin., 2001, 102-3628).

   Jeigu jums rūpi ir kitų žuvų pavadinimai, jų galėtumėte rasti J. Virbicko „Žuvų pavadinimų žodyne“ (Vilnius, 2005), kurio terminai yra pateikiami ir Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt). Iš viso šiame žodyne teikiama beveik 10 000 lietuviškų žuvų pavadinimų. Jei kam nors kiltų noras lietuviškai pavadinti visų pasaulio vandenų žuvis, tokią mintį, žinoma, reikėtų sveikinti.

   Su pagarba
   Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
   Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus
   vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė
   tel. 272 2022
   el. p. gita.kazlauskaite@vlkk.lt

   Pažymėtina, kad gerb. Kazlauskaitė iki tapdama “specialiste” mokėsi pedagoginiame ir dėstė profkėj kaip nurodė ankstesnė vlkk.lt versija.

   • M

    Taciau pries tapdama specialiste gerb. Kazlauskaite, turbut ne santechnikos mokslus krimto pedagoginiame, o ir deste profkej ne fizini lavinima? Ir dr Uzkalnis visai ne daktaras, na ir ka?

 4. Manfredas

  +1 už “nežvanga retežiais prievartos aparatas” :-))

 5. Tomas

  „….epitetų, kuriais savo oponentus laisvai ir nevaržomai apdovanoja asmenys, neretai viešojoje erdvėje pavadinami žurnalistais. Beje, vadina juos taip turėdami rimtų argumentų – jų pavardes galima rasti didžiausiose žiniasklaidos priemonėse, neretai juos galime pamatyti ir televizijos ekranuose (tada jie tampa ir visuomenės veikėjais…“

  Opapa, va ir iškodavo jūs, dr. Andriau, gerbiamas žurnalistas Račas. Teisybė visuomet išlenda paviršiun kaip taukai virš vandens. Pasirodo joks jūs žurnalistas, o tik neretai viešoje erdvėje taip pavadinamas, neretai šmėžuojate televizorių ekranuose ir jūsų pavardę galima rasti didž. žiniasklaidos priemonėse, po ko neišvengiamai transformavotės į visuomenės veikėją. Račas viską mato ir žino.

  • Taip, Artūrui Račui aš esu gyvenimo šviesa.

   Ironiška, kad jo kadencija LRT taryboje (jis rašo “Taryboje”) užlinko, o mano laida “Užkalnio 5”, kuriai jis pranašavo greitą galą ir mirtį dar iki sezono pabaigos, nes laida “visiškas fiasko”, vis dar eina. Kiek neteisybės gyvenime! Kaip anuomet pasakiau kažkokiam portalui: jis klausė, kas bus, jei mano laidą uždarys, aš patariau mažiau klausyti A.Račo, “kurį greičiau patį uždarys”. Taip ir buvo.

   http://racas.lt/padeka-prezidentei/

   Gerai, kad dar yra labai brangios žemės, kurią pardavus, galima prisipirkti daug bulvių, “Belomoro” ir bloknotų “Для заметок”, skundams fiksuoti.

   • Tomas

    Apsiverkiau skaitydamas Raco laiska, na tiesiog sventas zmogus. Yra tik du keliai :1) rasyti chodataitstva Vatikanan, kad with immediate effect skelbtu sventuoju, arba 2) organizuoti vaju lesoms paminklo statybai rinkti. 10 litu jau braska mano kiseneje. Tikiuosi daug pasekeju rasim!!!

 6. ---

  Kad anglu k. reikia moket, tai faktas. Vakar kaip tik parskridom visa seima (du mano suauge vaikai) is Pizos. Ir mano didziausiam nustebimui ir nusivylimui, pries einant i lektuva, per paskutini bilieto ir pasu patikrinima, pareigune pasiemus suglamzytus popiergalius, juos pradeda vartyti, t.y. kazko ieskoti ir suradus, duoda man skaityti. O ten lietuviu k. surasyti 10 sakiniu, ir ji paprase manes isversti 2 sakinius i anglu kalba. O mano vaiku – likusius. Tad isivaizduot galima, kas butu buve, jei as ir mano vaikai butume nemokeje anglu k. Aisku, tai jau atskira tema kodel ir kaip jie tai dare, bet faktas tas, kad gal ir butume neiskride vakar savo reisu. Taciau sakiau ir sakysiu, jei kalbant ir rasant, galima apsieiti su lietuviu kalba, tai ir apsieikime.

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: