Tepliotojams reikia ne nuolaidų – tik bausmių

Vilniuje, ne Detroite.

Lietuvos rytas, 04 06 2012

Vilniuje oficialiai leista teplioti šešias sienas, nederinant iš anksto su savivaldybe. Daug kur kitur galima sienas dergti, iš anksto susitarus.

Aš pritariu daugumai mero Artūro Zuoko iniciatyvų, ir manau, kad jis geriausias mano miesto meras, na, gal nuo XIV amžiaus (kai LDK Gediminas ėmėsi radikalių iniciatyvų, irgi nesuderinęs su visais zyzliais, nes turėjo miesto viziją) – tačiau šį kartą negaliu sutikti.

Sutikęs merą praėjusią savaitę, ėmiau burbuliuoti jam apie tai. Sakau, tai jei mes ribotose erdvėse oficialiai leidžiam tokią veiklą, gal paskiriam šešias gatves, kur galima šiukšlinti ir šlapintis? Gal, sakau, dar ir šešias neįgaliųjų vietas, kur gali statyti automobilius tie, kurie nėra neįgalūs, bet mėgsta spjauti ant taisyklių?

A.Zuokas man sako: „grafičiai yra menas“, ir paaiškina, kad menui yra sava vieta ir kodėl gi ne, jei niekam nekenkia.

Mere, aš nesutinku. Pirma – grafitis yra mandagus ir trumpas žodis, kuriuo suvyniojama į vatą nusikalstama veika: svetimo turto gadinimas.

Kai kalbama apie tepliones ant sienų, kraujuojančios inteligentų širdys pradeda mekenti, kad reikia skirti tagus, kurie, girdi, yra teplionės, nes ten tik vardais teršiamos sienos, nuo meniškų miesto darbų, į kuriuos galima žiūrėti ir jais džiaugtis.

Jūs gi nesuprantat, sako jie, juk yra tokie menininkai, kaip Banksis iš Anglijos, kurie yra garsūs visame pasaulyje ir praturtina miestų vaizdus. Kodėl ir pas mus negali būti tokio meno, tik reik žiūrėti, kad būtų tikras menas, o ne teplionės.

Tikrą meną nuo teplionės profesionaliai atskirdavo tik meno tarybos sovietiniais laikais, ir tie laikai praėjo. Kiekvieno darbo meninė vertė priklauso nuo atskiro žiūrovo nuomonės. Man, pavyzdžiui, garsiojo Banksio darbai yra banalios komunistuojančių dykaduonių pasaulėžiūros iliustracijos: nuspėjamos, stereotipinės ir menkavertės. „Šie darbai idiotams atrodo akinamai šmaikštūs“, rašė laikraščio „The Guardian“ skiltininkas Čarlis Brukeris (Charlie Brooker).

Tuos darbus snobai myli tik todėl, kad nuteplioti ant sienų, jie lyg ir protestuoja prieš sistemą, o susivėlusiam kairiųjų pažiūrų maištininkui ožio barzdele jau tai yra didelė vertybė. Tapyti ant drobės ar piešti popieriuje, tie patys paveikslai smaugtų žiūrovą savo nykiu paprastumu.

Iš tiesų diskusijos apie meninę grafičių vertę yra beprasmės. Menas yra tai, ką menininkas laiko menu: nors pink iš virvelių, nors iš smėlio statyk. Tik dirbk iš savo virvelių, iš savo smėlio, ir savo žemės sklype.

Vienintelis priimtinas būdas piešti ant namų yra toks: jei tas namas yra tavo asmeninė nuosavybė, ir jei to namo išorės vaizdo nereguliuoja miesto valdžia. Kadangi turbūt 90% piešiančių ant namų yra, nebijokim to žodžio, nelabai švarūs, nelabai darbštūs ir nelabai kam tikę veltėdžiai, jų galimybės įsigyti savo nekilnojamą turtą maždaug prilygsta mano galimybėms dainuoti operoje.

Piešimas ant svetimo turto be jo savininko leidimo yra svetimo turto gadinimas, ir turi būti baudžiamas, o ne netiesiogiai skatinamas.

Visi kiti išvedžiojimai apie visuomeninį gėrį yra pataikavimas anarchistams ir skirtingų atspalvių raudoniesiems. Jiems veikiantys įstatymai yra negaliojantys, nes pagimdyti neteisingos visuomenės, kur viską valdo pinigai, valdžia tarnauja kapitalui, o kraugeriai bankai tyčiojasi iš žmonių.

Tie, kas gina sienų tepliotojus, visuomet priduria, kad „daugiau žalos miestui daro“, girdi, prekybos centrai, stiklainiai, šviečiančios reklamos ir kitos kapitalizmo šiukšlės.

Jūsų argumentai yra niekiniai. Prekybos centrai ir dangoraižiai yra pastatyti pagal galiojančius įstatymus ir suderintus planus. Reklamoms duoti leidimai. Mergaitė yra pas savo mamą pagal teismo sprendimą. Visa kita yra tik kliedesiai apie „žmogiškąjį teisingumą“ ir „širdies įstatymus“ – demagogija, kurios griebiasi tie, kam per trumpos rankelės žaisti pagal taisykles.

Pralaimintis žaidimą visuomet pradeda skiesti apie tai, kad „taisyklės atgyveno“. Ne, čia jūs atgyvenote, o ne taisyklės.

Žinoma, miesto valdžia turi teisę paskirti sienas terliojimui. Bet miesto valdžia – ir aš absoliučiai tuo tikiu – turi tikslą: kad miestas atrodytų padoriau. Nemanau, kad A.Zuokas tikisi, kad peckeliai, dergiantys miestą, taps jo rinkėjais, jei jiems bus skirta vieta išsikrauti požeminėse perėjose.

Primityviam protui reikalingos paprastos taisyklės, o protas, verčiantis purkšti dažais švarią sieną, yra netoli nuo beždžionės intelekto. Išimtys, pakantumo zonos, specialūs leidimai tą primityvų protą supainioja, ir paprasta mintis apie tai, kad svetimo turto gadinti nevalia, skęsta abejonių ir išlygų margumyne.

Vandalams reikia ne kalbėjimosi gražiuoju, o griežto – net pabrėžtinai griežto – įstatymų vykdymo. Tam reikės daugiau pinigų ir daugiau jėgų, bet tikrai apsimokės.

„Zero tolerance“, nulinės tolerancijos, metodas padėjo daugeliui miestų pasaulyje, kai policija nenumoja ranka į jokį nusižengimą – šiukšlinimą gatvėje, elgetavimą, šlapinimąsi gatvėje, net jei tokia kova atrodo brangi ir neefektyvi. Tai apsimoka, nes sudorojus mažus nusikaltimus, lengviau užkirsti kelią didiesiems.

Panašią taktiką naudoja kai kurie prekybos centrai: pagauna vagišių – visuomet skambutis policijai ir visuomet pareiškimas, net ir tuomet, kai būtų pigiau ir lengviau spirti į uodegą ir paleisti.

Tai, kad kažkam nepatinka bendrai priimta tvarka ir knieti gyventi pagal savo spalvos teisingumą, dar nieko nereiškia. Aš nesu labai bendruomeniškas žmogus, bet jei bendros taisyklės yra sutartos, jas reikia vykdyti, o ne gudrauti, bandant rasti kompromisą ten, kur reikia ne kompromiso, o riktelėjimo, kad lėtiniai maištininkai žinotų savo vietą.

Mes nestatome miestuose šešių kioskų, kur legaliai prekiaujama kontrabandinėmis cigaretėmis, nors, esu tikras, daug kam tokia mintis patiktų.

Mes nepaleidžiame į gatves specialiai paruoštų močiučių tamsiu paros metu, kad iš jų legaliai galima būtų atimti rankines, nors ir tokiai pramogai atsirastų užtarėjų.

Mes neparenkame šešių mergaičių, kurias galima būtų atimti iš mamų ir atiduoti globėjoms, kad galėtų pagal savo sielos demonų balsą gyventi kokia nors teisėja, savaip suprantanti teisibę, ir jos apšildymo trupė, nors tam irgi atsirastų pritariančių.

Todėl nereikėtų drumsti vandens, leidžiant saviraišką tiems, kieno savastis – niekinė ir iš prigimties nusikalstama ir asociali. Turto gadinimas – ne skiepai, čia maža užkrato dozė nepadeda imunitetui, o tik pataikauja niekdariams.

— — —

Ilgai kovojęs ir tebekovojantis su grafitčikais ir jų pakalikais ir apyzeriais (appeasers) bičiulis ir ginklo brolis Algis Ramanauskas prisiuntė informacijos skaitantiems angliškai apie tai, kodėl ir kaip panašios programkos pasaulyje neveikia.

So called free walls, graffiti walls, graffiti zones, etc. have failed to correct the vandalism communities have experienced. Huntington Beach, California is one of the most famous of these examples. Once the vandals had a place to paint, vandalism in the immediate area of the walls increased 300 percent. Graffiti zones do not work. Graffiti zones attract trouble. Despite the obvious failure of the vandals to adhere to community agreements, this city still stands accused of artistic censorship by graffiti advocates! Go figure! (Another graffiti advocate deceit think ploy to gain world sympathy.)

Would you like SPECIFIC examples? Visit this page at Nograffiti.com called: Graffiti “Free” or “Sanctioned” Walls Vignettes from All Over

One of the first things many community anti-graffiti groups do is suggest a so called “free-wall.” The graffiti vandals are often the first to suggest it to them. It is absolutely normal at first to feel sorry for the vandal. Why wouldn’t giving him or her a place to paint be a good idea? It seems very appropriate at first. But be very careful. During the time period between 1985 to about 1990, free wall experiments were tried in many cities. There were also walls that were simply “over looked” as well as designated walls that required some form of registration before painting could begin. In virtually every case, vandalism in the areas around the free zones became seriously problematic. Communities like Fresno, San Francisco, San Jose, and Los Angeles found themselves confronted with increased vandalism. Agreements between the cities and the so-called artists were not honored by the “artists.” Time has proven again and again that free walls do not work. Apparently if a vandal is predisposed to violate the law, all the free walls in the world won’t keep the vandal straight, and the paint off your wall. There is no honor among vandals.

Over looking the graffiti problem in certain areas of town, even under railroad over passes, encourages continuing vandalism. Graffiti abatement efforts are successful only when a zero tolerance policy is adopted. If you give the vandal a place to paint the vandal will become bored with that location and move to new areas.

A known tactic of the graffiti vandals is to practice or plan a piece with their crew on a free wall. The crew then goes elsewhere to paint the same picture without permission! Why? What the vandals who demand free walls don’t tell you, and don’t want you to know, is that the act of painting illegally is an essential part of the vandalism culture. If it isn’t illegal it isn’t graffiti. A city with a free wall could very well be contributing to the graffiti vandalism problem in another community. So be informed. Be absolutely outraged if the community next to you develops a soft heart for vandals. Your own community will pay the price.

In some cities, like Philadelphia, PA, government or privately sponsored community murals are helping to abate graffiti. What is present in this method that is absent in the “free zone” approach is adult empowerment, support, and supervision. In some instances painting is not the only activity kids are involved in. Kids have something to be proud of when finished. They take pride in their work. In most cases the people doing the painting have never been graffiti vandals!

In one Bay Area city an arts organization paid graffiti vandals to do a legal mural. The legal work was done, and soon afterward, the tags of those paid to do the work started to appear on walls and utility boxes in the same area. Mural experiments must have strict guidelines and supervision. In this case, I am told, the city let the mural artist have his way with little attention.

In places where vandals do have access to free wall it is not uncommon for a crew to practice on the free wall and go someplace else to do the same piece illegally. This has been documented in the U.S. and the United States. The sooner the do-gooders recognize graffiti vandals for what they really are the better. Free walls don’t work.

California’s Cal Trans had graffiti crews paint murals at freeway overpasses in the San Francisco area without coordinating these activities with the cities. Vandals that painted these murals are now trashing the areas in the vicinity of the murals. One government agency is blessing graffiti vandalism while the other is fighting it tooth and nail.

Even commercial walls painted to resemble graffiti attract vandalism. A famous San Francisco restaurant and night spot had their walls painted in hip hop style. It took no time before the walls of the business attracted vandals from everywhere. The entire neighborhood is now covered in graffiti. This poison the graffiti advocates call art is destroying the beauty of of our communities.

41 comments

 1. Ele

  Aš kaip tik irgi ruošiuosi rašyti apie šitą baisų sienų dergimą. Jau ginkluojuosi fotoaparatu, kad būtų ir konkrečių pavyzdžių. Kažkaip sutapo mūsų mintys.

 2. worldas

  Kai kuriose straipsnio vietose drįsčiau nesutikti. Tikrai ne už kiekvieną Grafitį reikia taikyti baudžiamąją atsakomybę. Kaip pvz galime paimti M.K.Čiurlionio gatvėje, šiek tiek link Vingio parko, priešais iDeal parduotuvę esančią sieną. Ant jos puikūs piešiniai, kurie tikrai pagyvina miestą (tik labai gaila ir net šiek tiek graudu, kad ji užstatyta šiukšliadėžėmis). Tiesa nežinau, galbūt piešinių autorius turi gavęs savivaldybės leidimą piešti ant sienos. Dėl “tagų”, jų autorius bausti griežtai ir be gailesčio, pvz Solomon, nors pastarasis jau tampa labiau miesto legenda negu realiu asmeniu. Bet kokiu atveju grafiti yra kiekvieno miesto kultūros (ar nekultūros) dalis. Jie rodo, kad miestas dar gyvas ir kvėpuojantis organizmas, o ne šalta ir sterili miesto klerkų laboratorija.

  • Ele

   Kvėpuokit kiek norit, bet ne ant naujai restauruotos bažnyčios sienos. Turiu omenyje, legalūs graffiti galėtų turėti kokias nors žymas, kad pastato savininkas tam neprieštarauja.

 3. FT

  Tikrai, dažais piešiantis ant sienos bus būtinai beždžionės intelekto anarchokomunistinis Kedžio palaikytojas, kitaip ir būti negali. Būtina griežtinti bausmes, nes intensyviai valdžios ir didžiai gerbiamo Ramanausko vykdomas dialogas su piešėjais pasirodė visiškai neveiksmingas. Mūsų išsilavinusios tautos tobuli įstatymai galėtų būti pakoreaguoti nebent ta linkme, jog visus piešėjus reikėtų kišti tiesiai į kalėjimus ir ne kitaip.

 4. Giedre

  jou, Antakalnis baisiai apipeckiotas, buvo proga iš asmeninio auto persėsti į troleibusą, tai pamačiau ko nemačius: nei vieno namo be užrašo tikriausiai nėra. Geriau jau Zuokas duotų dažų ir pasiųstų jaiunimą uždažyt tas nesamones.

 5. Reikia tepliotojams atiduoti tam tikras vietas tai daryti, kuo daugiau bus tų vietų tuo mažiau kentės miestas, nors vienas draugas sakė (jis pats paišo ant sienų) “ne joks čia menas, viskas tik dėl garbės.” Perskaičiau tekstą kuriame griežtai teigiama kad laisvos sienos nepadeda, bet reikia skirti tagus nuo graffiti darbų kuriems reikia daug laiko, jei būtų legalu atsirastų daugiau noro nebijant policijos ar žmonių daryti gražų piešinį.

 6. Kastuvas

  Savivaldybė teisėtai priėmė sprendimą leisti vykdyti veiklą (ar tai verslas, ar namo statyba, ar piešimas). Ta veikla leistina ant savivaldybės turto. Jei tai legalus piešinys – tai ne graffiti. Jei tai tai ne graffiti – kame problema? Teisės ir teisibės triumpas. Valio.

 7. Kažkodėl man graffiti concept’ą, bent keliais aspektais norisi lyginti su mafijos. Tiek tas, tiek tas – neteisėta, bet apipinta stipria romantika, ir daug kas nuo abiejų kaifuoja, apdainuoja, aprašo ir filmus stato. Mažai kas, tikriausiai, norėtų bet kokių piešinių ant savo namo ir, tuo labiau, turėti reikalų su “little friend”, bet pasižiūrėti į tas imitacijas per legalią filmo juostą ir ant legalios sienos neabejotinai puiku tiek dideliam, tiek mažam. Beje, Double A atkaklumas ta tema – pavyzdinis, tikrai įkvepia, rimtai. Faktas, kad net tokias ikonas kaip Banksy bandoma sudergti, tik patvirtina, kad su ambicijomis tikrai viskas ok.

 8. Gerasirdis

  “This has been documented in the U.S. and the United States.”
  WTF?

 9. Kitoj gatvės pusėj nuo ofiso, ant senojo Vilniaus duonos gamyklos pastato per naktį atsirado gana didelis užrašas “Stoner”. Taip ir niežti nagai per kitą naktį apačioj prirašyti “pydaras” ir pažiūrėt kas bus…

 10. entdx

  Ramanauskas approves. :D

  Pipirinėm dujom snukius išpurkšti už tokius tepliojimus per maža.

 11. Vat

  Geriau leistų ne 6 gatves peckiot, o jas antipeckiot. Kaži kiek norinčių būtų? :)
  http://m.youtube.com/watch?v=aRSAb77aUvY

 12. Smile

  “Mes nestatome miestuose šešių kioskų, kur legaliai prekiaujama kontrabandinėmis cigaretėmis, nors, esu tikras, daug kam tokia mintis patiktų.” – jei kas nesuprato teorinės dalies, tai pavyzdys turėtų priversti atsipeikėti.
  “svetimo turto gadinimas yra nusikaltimas” ir viskas. Ir jokia meninė vertė to nesušvelnina. Jei man trenkė per galvą, tai nei kiek ne linksmiau nuo to, kad prieš trenkdamas atliko dailų piruetą

 13. Kovaldas

  Tageriai yra tikri peckeliai ir gavniukai, bet toks aršus šių bičų no tolerance kvepia ilgesiu kaimyninės šalies tvarkai ir jos ilgamečio vado teisingumui.

  • Tolerancijai čia visiškai ne vieta. Jeigu kam nors tai panašu į Baltarusiją, whateva.

   • Ele

    Baltarusijoj buvo tėvai. Į ekskursiją važiavo po pilis. Graffiti fotografavo, nes tokia retenybė buvo, kad visa grupė ieškojo. 2 rado per visą Minską. Tai kas čia blogo Baltarusijoj?

  • Kovaldas

   Nieko blogo toje Baltarusijoje, ten ne tik grafičių ir šiukšlių gatvėse nėra, ten ir akropolių nėra, i šengeno nėra ir net opozicijos nėra, užtat yra Leninas centrinėje aikštėje, batiuška ir bananai per mitingus.

 14. M

  Iš esmės viskas teisingai parašyta. Nuolaidžiauti šitiems pseudo-rebel’ams beprasmiška. Visos šitos liberastiškos idėjos apie saviraiškos ir žodžio laisves, teises ir panašiai debilų galvose interpretuojamos kaip žalia šviesa daryti ką nori. Tik zero tolerance. Esu sau davęs pažadą imtis auklėjamųjų veiksmų pamačius ką nors terliojant. Už senamiesčio dergimą tai jau ir ne lygtinai, o reali laisvės atėmimo bausmė turėtų būti numatyta, kaip už pasauliniu mąstu saugomo objekto niokojimą.

  • nusivyles

   turbut ramanausko pasekejas esi, komentaras su daug mandru zodziu jo geresnio nepadarys…

   • M

    ne visi žodžiai, kurie nėra “bl”, “nx”, ar “karoče,” yra mandri.

 15. Susivėlęs kairiųjų pažiūrio maištininkas ožio barzdele

  2 Smile: Tau nesvarbus piruetas, bet svarbus tam, kuris karys ir krito nuo ypatingo smugio, o ne nuo draugo netycia issautos kulkos.

  2 Nergyvenimo: Stoner(eng.)- Daug Marichuanos rukantis. Uzrasas palaikantis Rastafari tikejima, kuris Lietuvoje laikomas nelegaliu.
  Nors Etiopija(Rastafari gimtine) ir Lietuva, seserys salys, beveik dvynes. Angliskai abieju saliu pavadinimas rasomas labai panasiai: Ethiopia-Lithuania. O ir sudejus vienos is siu saliu veliava kelis kartus viena virs kitos, matoma kitos sesers dvynes veliava.

  2 Tiknius: Taip, graffiti glaudziai siejamas su mafija. Nors turetu buti tik sietinas. Nes graffityje kitu asmenybiu tiesioginis zalojimas pakeiciamas materialaus turto zalojimu, Zmones smurta pakeicia i mena, dauguma pradedanciu galbut net neaise seniau niekada ant poieriaus, taciau jie stengiasi, nes ju negerbs uz negrazu graffiti, net kiti graffiti piesejai. Miesto polinkis i mafija isreiskiamas per graffiti. Graffiti piesejai niekada netykos auku gatveje, kad apiplesti. Graffiti piesejas sutiktas tamsioj gatvelej atrodo baugiai, taciau jis zalos nepridarys, gali jaustis ramus, kol netrukdai jam, jis irgi netrukdys, taciau dauguma kitokio jaunimo geriancio ir paskui besibastancio gatvese veiksmai gali sokiruoti. Jie netik dauzo stoteles, kabinejasi prie kitu, uzgaulioja, musa benamius, isdulkina kitu moteris, bet ir daznai sumusa nieko kaltus praeivius, apvagia, nurengia ir dar isprievartauja kokia mergaite krumuose, pasikeisdami tryse, vistiek ji ju neatsimins…

  2 Giedre: Tiesa, is asmeninio auto netaip pamatysi graffiti. Juk graffit ne inteligentui, kuris filharmonijoj vakarus leidzia, o vidutines klases zmonems. Nes graffitis praturtina kelione troleibusu. Isivaizuok vaziavima, pilku tuneliu. ir palygink vaizda su matytu antakalnio troleibuso lange.

  2 A.Zuokas: Pozemines perejos puikios vietos legaliai peisti. Jose pripeckiota tik ir daugiau nieko, kaip pvz. pereja prie Forum palace. Beto tai valdzios turtas ir nenaudojamos sienos. Tegu jaunimas, kuris linkes i graffit bent ten pasipraktikuos ir tada jo saviraiska gatvese nebus laikoma keverzonemis.

  2 Autorius: Vat jus ten savo valdzioje sedintys ir nustatantys tuos istatymus, neturite jokio rysio su mieste gyvenanciais vidutines klases (normaliais zmonem). Norma- vidurkis. Visuomenes balsas, o ne burzuazijos nebeturejimas, kaip patenkinti savo ego, ir jo ego lauko issipletimas iki neaprepiamu erdviu. Jus nesugebat savo seimoje susitvarkyt, o bandot sutvarkyti miesta. Supraskit, nepatinka zmonem, jusu skonis, ta pilku-juodu kostiumu mada ir noras, kad viskas aplink taip atrodytu. Be demiu. Sauso valymo reikia dazniau nei gali atrodyti.

  Vat butent tas Balsas, kuris nusvilpe Grybauskaite Amerikoje, tas pats ir nusvilpineja jus, uz bejausmiskuma ir taisykliu sureiksminima. Neatsizvelgiat i kiekviena atveji atskirai. Jus tik matot taisykles ir pagal jas teisiat kitus. Geris gali buti visose srityse. Kaip pvz. Bone ir Klaidas, herojais tape plesikai. Kaip Jonas Mekas su kolega, tyciojosi is policijos. Kaip Robin Hudas. Kaip Tadas Blinda, Taip pat ir visa griaunantys Dievai. Jie apsprendzia uz zmones.

  Kodel jus teisiat ir kitus lyginat su bezdzionem? Cia todel, kad bezdziones blogos? Ar todel, kad bezdziones neklauso turgaus pardavejo riksmu ir pavagia bananus nuo prekystalio? Jos tikriausiai taip nesielgtu, jei turgaus prekiautojas tu bananu pries tai nenudziautu is bezdziones misko. Bezdziones yra nuostabus gyvnunai ir kovoja uz savo teritorijas, atimtas civilizacijos.

  Siu dienu civilizacijos zala planetai yra lygu puses planetos apsprogdinimui bombomis, nuniokojant visa, kas ten buvo per amziu amzius. Viskas susikure naturaliai, o kai atsiranda tokie klerkai, kurie sugalvoja istatymus ziuredami is aukstai, neturedami rysio su zmonemis, jie prilygsta Hitleriui. Pziurekit kokias tamsumas atnesa jusu tos nesamones. Mieste visi dziugaut nori svesti. O jus stabdote visuomenes progresa. Joks zmogus nebus laimingas darydamas tai kas jam nepatinka, nebent parsiduoda. Taciau naudos nulis. Jis tik atliks kito darba. O, kad jis pats pasiimtu, ko jam reikia, nusipjautu medienos miske, pasistatytu nama, turetu, kur gyventi, susigalvotu is kur maisto gaut. Tai ne viskas draudziama.

  Kiekvienas zmogus ides nezmogiskas pastangas, kad isreikstu savo vidu, kitaip jam lemta but nelaimungu.

  Pasirinkti but nelaoimingu, bet pragyventi, ar pasiimti laisve, daryti neimanomusdalykus ir buti pavyzdziu kitiems
  ?

  • M

   gerulis komentaras. :) nepažinočiau daug tikrai daaaaug ganjos rūkančių, gal ir nesuprasčiau. šitie minčių srautai ir polėkis ateina su dūmeliu.
   kas dėl požeminių perėjų – sutinku, nes Lazdynuose gyvenu ir po Ozo gatve požeminė perėja tikrai meistriškai išpiešta, malonu akiai. Tačiau senamiestis ir namų fasadai – off limits.

  • nusivyles

   sutinku visiskai !

 16. Visų pirma: Autorius gerai parašė.

  Yra teigiama, kad mažų nusikaltimų (grafiti, važiavimas be bilieto, šiukšlinimas) prevencija [1] galiausiai smarkiai sumažina net ir didelių (“tikrus”) nusikaltimų skaičių [2]. Aišku, taip pat yra teigiama, kad ta teorija netiesa.

  [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_windows_theory
  [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_New_York_City

  Dar prisiminiau. Aš turiu maikę su Bansky’io darbo reprodukcija. Esmė ta, kad ją nusipirkau dar nežinodamas nieko apie tokį Bansky. Ir nežinodamas, kad tai grafiti reprodukcija. Tiesiog pagalvojau “o – gerulė maikė” ir nusipirkau. Tai aš dabar jaučiuosiu esąs hipsteris savo vidiniame dvasiniame pasaulyje. Tipo: aš jau turėjau Bansky’io maikę, kai dar nebuvo madoje žinoti (t.y. tik aš nežinojau), kas tas Bansky’is.

  O dėl anų menynynkų. Anie nusprendžia, kad nuo šiol “amžinai” visi turės žiūrėti į jų piešinį. Niekas neturi pasirinkimo nežiūrėti. Tas man labiausiai nepatinka. Ne sudarkytas miesto vaizdas. Ne realus piešinių nykumas. Net ne mokesčių mokėtojų (t.y. ir mano) pinigai, mokami juos valant. Man labiausiai nepatinka faktas, kad kažkoks snarglius, kaip koks diktatorius, nusprendė, kad aš privalau nuo šiol “grožėtis” jo menu. Ir net nesvarbu, ar gražus tas piešinys, ar negražus – iš manęs buvo atimta teisė nežiūrėti.

  Netgi Užkalnis ir tas neverčia žmonių prenumeruoti jo RSS’ų…

 17. Egle

  Man grafitti ir tagai nors neatrodo baisus menas (su retomis grafitti išimtimis. Ir aš mėgstu banksy, nereikia būt leftiste, kad Mona Liza su bazuka atrodytų šmaikštu, lygiai taip pačiai kaip naujas užrašas apie dAlgį prie Žaliojo tilto. Nors ne, Mona Liza geriau). BET siūlymai kišti jaunuosius purškėjus į kalėjimą tai man atrodo horrifying. Kalėjimas yra vieta žmonėms, kurie pavojingi visuomenei, kurių moralė sugedusi taip, kad metaforinis “diržas” – baudos, kelerių metų teistumas, viešas pasmerkimas (kad ir giminės rate) jau nebepadės ir dėl to juos būtina atskirti nuo visuomenės. Kiek pažįstu grafitti piešėjų ir taggerių (tiksliau, tuo anksčiau užsiemusių, viskas išaugama gi), nė vienas sugedimo laipsniu neprilygsta prievartautojams, žudikams ir vagims – tiems, kuriuos paprastai pelnytai grūda į kalėjimą. Tačiau įkišk tokį vidutinišką žmogų tarp kelių šimtų blogų žmonių ir spėk, koks jis išeis.

  „Zero tolerance“, nulinės tolerancijos, metodas padėjo daugeliui miestų pasaulyje, kai policija nenumoja ranka į jokį nusižengimą – šiukšlinimą gatvėje, elgetavimą, šlapinimąsi gatvėje, net jei tokia kova atrodo brangi ir neefektyvi. Tai apsimoka, nes sudorojus mažus nusikaltimus, lengviau užkirsti kelią didiesiems.” – gal galima šių miestų pavyzdžių? Nes bijau, kad bus Singapūras ir Džibutis.

 18. Darius

  http://www.thelocal.se/35918/20110902/ – Iš šito apsiverkusio straipsnelio (ajai, neleidžia gadint svetimos nuosavybės) galima suprasti, kad Stokholme gana gerai veikia politika. Tik kraupoki skaičiai, jei, žinoma, jie teisingi, kad išleidžiama apie 31 mln baksų per metus valymui. Ant kiek šlykštyne reikia būti, kad žinotum šituos skaičius ir vis tiek eitum metro terliot…

  Gal kas pasidomės plačiau.

  • Darius

   Oh damn it, turėjo būti atsakymas į Eglės post. Niekur nerandu “edit” čia, manau kad ir nėra, turėsit arba trint arba atsiprašau tada.

 19. details

  krc atsibodot jus jau :D . meras gerai padare kad leido piesti legaliai, viskam turi buti savo vieta

 20. dziaukites kad bent supuvusiu baraku sienas ispaiso grafitininkai , nes graziau perdazyta siena , nei supuvus

 21. GUESSWHO

  Pritariu tų parazitų bet kokiam eksterminacijos planui.

 22. skirma

  Autoriui-jei jau palietėte tą aktualią temą, pasidomėkite apie Azijos švaruolio miesto Singapūro kovą su peckiotojais ir legendinėmis tapusias istorijas apie užsieniečių vandalų plakimą rykštėmis. Nedemokratiška, užtat koks švarus miestas:)))

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: