Kodėl Londone kilnoti rankas yra kvailystė

Šio straipsnio publikavimas Protokoluose atsiliko nuo Lietuvos Ryto dėl techninių priežasčių.

Nuo sekmadienio vakaro, tačiau, jis nė trupučio neprarado aktualumo ir svarbos, juo labiau, kad kaip matome, nuteistasis toliau sklaidosi, aiškindamas, kad jį nuteisė už nieką, kad jis dar parodys iš kur kojos dygsta, jam antrina barzdotasis Sėkla, o gausi minia pritariančių rėkauja: “jo, dar reikia iš jų prisiteisti už garbę ir orumą, už sugadintą šventę, užtampysim juos po teismus, į Strasbūrą juos ir milijonus čia galima prisiteisti. Labai primena straipsnį, rašytą sausį, kuriame viskas jau papasakota apie varguolių teisines svajones. Kaip visus nuteisim ir prisiteisim. Taip, taip, tu prisiteisi. Dažniausiai tu 50 ct. grąžos nemokėtum pasiimti iš bambalynės, kur jau tu kažką prisiteisi.

Iš idiotiško elgesio tribūnose ir dar idiotiškesnio – teisme išplaukė dar viena blogybė, kurios beveik nepaliečiau. Ir vėl lietuviai Britanijos spaudoje yra užsispyrusių, keistų ir necivilizuotų knuckle-draggerių vaidmenyje. Tai per Lamanšą pripučiamais čiužiniais, tai per Jonines lietuvių sodyboje vieni kitus peiliais, tai Škotijoje savo tėvynainę užmuša ir supjausto gabalais, tai atėję į Olimpiadą elgiasi kaip gyvuliai ir dar niekaip negali suprasti, ką gi jau čia tokio padarė. Nugi nieko baisaus.

Vienas geresnių idiotų šūkių: “o kur parašyta, kad taip negalima buvo daryti”? Žinoma, žinoma. Labai sumanu. Juk nėra tokio įstatymo, kad negalima iš bažnyčios nešti nakčia paveikslus. Kur parašyta, kad negalima nusinešti paveikslo? Kur? Dar mes tą bažnyčią tuos į teismą paduosim.

Atskiro vainiko nusipelno visi glušpetriai, lojantys ant mūsų ambasados, “ko ji nieko nedaro”. Girdi, kitos ambasados dantimis gerkles iškąstų iš savo piliečius. Taip. Jeigu piliečiai – iš pasakų šalies. Visos ambasados elgtųsi taip pat. Ambasada nedarys nieko, kad jums padėtų, jei jūs elgėtės taip, kad pažeistumėt svečios šalies įstatymus. Gal jūs galvojate, kad Lietuvos ambasadorius turėjo pasirodyti didesniu prietranka už visus sėklas ir nuvažiavęs kur nors į Foreign & Commonwealth Office jiems irgi įrodinėti, kad beždžionių garsai ir nacistinis saliutavimas – mūsų paveldo dalis, nieko čia tokio?

Straipsnis žemiau:

Lietuvos rytas, 06 08 2012

Lietuvis aistruolis Petras Leščinskas, saliutavęs iškelta ranka per Olimpines žaidynes Londone ir skleidęs beždžionę imituojančius garsus, ir užsidirbęs už tai iš teismo 2500 svarų baudą, yra kvailys.

Jis dukart kvailys, nes teisme aiškino, kad toks elgesys Lietuvoje yra įprastas ir kad jis taip elgiasi nuolatos. Ne todėl, kad saliutavimo Lietuvoje (kaip, beje, ir kitur) nebūna. Todėl, kad aiškinti teisėjai, kad nusižengimas, už kurį esi teisiamas, yra nieko baisaus, yra tiesiausias būdas sugriežtinti savo bausmę.

„Jūs nesuprantate, mūsų šalyje yra kitaip“ yra kvailiausias argumentas ir taiklus smūgis į savus vartus. Taip pat teisinosi ir teisinasi šimtai lietuvių vairuotojų, sulaikyti Britanijoje be privalomojo draudimo, techniškai netvarkingais automobiliais, arba šiek tiek išgėrę. „In Lisjeinija, nou inšurans iz okei. Van glas byr iz okei. Nou problem.“ (Lietuvoje galima ir be draudimo. Vienas bokalas alaus – viskas tvarkoje. Problemų nėra.) Jiems atrodo, kad tai – lengvinanti aplinkybė. Jie labai klysta. Tai raudonas skuduras teisėsaugai.

Automatinė bet kurio policininko, prokuroro ir teisėjo reakcija visada vienoda. „Čia mūsų šalis, čia mūsų taisyklės, čia tvarką nustatome mes, ir tuoj pamatysi, kad tikrai taip yra.“ Jie to nesakys – bet jie tikrai parodys, kas jų šalyje nustato ir prižiūri taisykles. Ką minėtasis P.Leščinskas patyrė savo kailiu.

Gali vadinti Angliją gaidžių šalimi, gali vadinti tvarką – nesąmone, įstatymo taikymą – absurdišku, gali aiškinti iki užkimimo apie saliutavo interpretavimus nuo Romos imperijos laikų iki pirmųjų naujosios eros olimpinių žaidynių, kai jokių nacių nebuvo nė užuominos.

Visa tai yra nesvarbu, nes 11000 litų sumoka ne anglai žąsinai tau, o tu – anglams žąsinams. Manai, kad sumokėjai „už nieką“? Už nesąmonę? Už nesusipratimą? Tuomet tu – dvigubas žąsinas.

Kai pasiskolini pinigų iš kokių nors slidžių sukčių ir paaiškėja, kad per metus už 1000 Lt paskolą sumokėjai 15000 Lt. palūkanų, tai kvailiai yra ne jie. Jie dabar turi keturiolika tūkstančių, kuriuos uždirbo iš tavęs, o sumokėjai tuos tūkstančius jiems tu. Kas kvailas?

Olimpinių žaidynių istorijos pabaigoje nukenčia ne jie, ne tie anglai, o tu pats dėl savo elgesio, kuris yra kvailas, nes jo pasekmės buvo aiškios ir visiškai išvengiamos. Nes visuomet reikia galvoti, ką darai. Svetimoje šalyje tai dar labiau patartina.

Visos diskusijos apie tai, ar toks elgesys yra įprastas kitur, pateisinamas, istoriškai ir tradiciškai suprantamas, yra beprasmės.

Didžiojoje Britanijoje yra savos taisyklės, pradedant nuo vairavimo dešine kelio puse (pabandyk išvažiuoti į priešpriešinę eismo juostą, sudaužyk kito transporto priemonę, ir tada pasiteisink, kad Lietuvoje yra kitaip, čia nesąmonė, ir taisyklės gaidiškos), ir baigiant politinio korektiškumo koncepcija ir be galo plačiu „rasistinio įžeidimo“ sampratos taikymu.

Be to, šiuo atveju visos aplinkybės buvo lietuvių nenaudai. Istorijoje buvo įvelti olimpinių žaidynių apsaugininkai. Privačių saugos firmų darbuotojai Britanijoje yra ne tie žmonės, su kuriais patartina ginčytis. Skirtingai nuo policininkų, jie retai turi gyvenimo patirties ar konteksto suvokimo, išsilavinimo – beveik niekada. Neretai jie yra patys yra užsieniečiai, kompleksuojantys dėl savo menko vaidmens ir socialinio statuso visuomenėje. Dažnai jie yra žemiausio socialinio sluoksnio atstovai, bet jau gavę uniformą, valdžios ir įgaliojimų.

Kiekvienas, pagyvenęs Britanijoje kelis ar keliolika metų, galėtų ištisą knygą parašyti apie absurdišką tvarkos palaikymą. Mano akivaizdoje vienoje iš geležinkelio stočių vaikštinėjantis apsauginis pareikalavo iš mergaitės išsiimti grotuvo ausines iš ausų. Kam? „Jei bus koks nors avarinis pranešimas, tu gali jo neišgirsti.“  Jis buvo bukai patenkintas savo valdžia ir tuo, kad buvo traukinių platformos viršininkėlis. Gerai, kad mergaitė nėjo su juo ginčytis.

Panašiai tie žmogeliai bando parodyti, kokie jie svarbūs, viešose vietose aiškinantys žmonėms su fotoaparatu, kad čia negalima fotografuoti. Kartais juos galima pastatyti į vietą, pasakius, kad tokios taisyklės nėra, ir pasiūlius iškviesti policiją, jei jie turi problemų. Tada jie pasišalina, pabrukę uodegą.

Tačiau sporto aistruoliai nesupranta, kada ir kaip galima elgtis, ir kur kiekvienu atveju yra jėgos persvara. Teisė be galios yra verta labai mažai. Važiuodamas pagrindiniu keliu, gali turėti pirmumo teisę prieš asfalto volą, išvažiuojantį iš šalutinio. Bet jeigu į jį rėšies, blogai baigsis ne volui, o tau pačiam.

Lietuviai aistruoliai nesupranta ir to, kad pakliuvę į bulvarinių laikraščių objektyvus ir spaudoje pasirodžius straipsniams „Lietuviai saliutuoja kaip naciai, o policija jos ignoruoja“, jie patenka į žaidimą, kuriame jų galimybės laimėti yra lygios nuliui.

Bulvarinė spauda lietuvių raudonkaklių juodadarbių nemėgsta, kaip ir kitų rytų europiečių. Ar racionaliai, ar neracionaliai – koks skirtumas. Nemėgsta. Bet pasakyti to negali („privažiavo čia jų pilna šalis“), kol nėra priežasties.

Kai atsiranda priežastis, ir dar yra nuotrauka, gali kirsti tiems gastarbaiteriams iš rytų Europos su dviguba jėga. Ir tuomet jau nesvarbu, kad tarp pačių anglų sirgalių yra tokių, kad lietuviai palyginti yra avinėliai. Jokio skirtumo. Toną jau diktuoja laikraštis, o policija irgi niekada nenorės būti apkaldinta aplaidžiu atlaidumu – girdi, siautėja naciai, o jūs nieko nedarote.

Tuomet nesvarbu, ar ten tikrai naciai, ir ar tikrai jie turi rasistinių paskatų.

Taip, iš tiesų, Didžioji Britanija yra nepaprastai, dažnai komiškai, absurdiškai jautri bet kam, kas panašu į kitų rasių ir tikėjimų žmonių įžeidimą. Nuo uždraustų šv. Kalėdų ligoninėse, kad neįsižeistų musulmonai, iki oficialiai įspėtų mokinio tėvų, nes vaikas paklausia mokytojos, ar jos oda tamsi, nes ji iš Afrikos („ne,vaikeli, tiesiog aš labai daug kaitinausi saulėje“).

Šalis, dažnai kamuojama šimtmečių istorinės kaltės dėl kolonijinės praeities, kompleksuojanti dėl savo pačios sumenkėjimo ir bejėgiškumo prieš drąsius, darbščius, agresyvius ir veržlius svetimšalius, dažnai elgiasi vaikiškai ir neracionaliai. Už tokią knygą, kaip Kazio Binkio „Jonas pas čigonus“, tikrai Anglijoje tektų daug aiškintis, jei kas nors ją išverstų ir parodytų karingesniems tos šalies lygių teisių gynėjams.

Kai vyksta toks renginys, kaip daugelį metų lauktos žaidynės su dalyviais iš viso pasaulio (maža to, žaidynės, kur saugumo užtikrinimas dėl organizatorių aplaidumo – didžiulė problema, ir kur viskas, kas susiję su saugumu, yra nemenkas skaudulys), visos reakcijos pasidaro dar impulsyvesnės.

Tokiu abejotinu atveju, kaip šis, niekas pernelyg nesigilina: teisėsauga automatiškai stoja kitos odos spalvos pusėn. Jei kas nors gali būti palaikyta rasistiniu išpuoliu, taip ir bus, ir mes čia pamatėme gyvą pavyzdį. Maža to, net ir įstatymuose yra nuostata, kad bet kuris išpuolis gali būti traktuojamas kaip išpuolis rasistiniu pagrindu, jei išpuolio aukai atrodo, kad jis buvo padarytas rasistiniu pagrindu. Pagrįstumą nustatys teismas.

Protingo elgesio variantai lietuviams sirgaliams du: arba elgtis taip, kad nepakliūtum į bėdą, arba apskritai nevažiuoti į olimpines žaidynes. Kito varianto nėra.

Taip pat, kaip oro uoste: nori skristi? Nejuokauk apie bombas bagaže. Nes iš tavęs padarys pavyzdį, ir pabūsi pora dienų belangėje, ir liksi kaltas tu, o ne oro uosto darbuotojai, nors tavo ir geresnis humoro jausmas.

Teisės nebaudžiamai elgtis pagal jūsų įpročius ir pagal jūsų supratimą niekas Anglijoje (o ir kitur) nenumato.

Norint nepakliūti į bėdą ir nemokėti tūkstantinių baudų, tai reikia žinoti ir suprasti.

Suprasti galima žinojimo ir savišvietos būdu – prieš vykstant į Londoną, informaciją reikia rinkti ne iš barzdotų klounų sėklų ir ne iš bliaunančių storapilvių alaus sugėrovų, o iš ko nors, kas išmano geriau. Tačiau, žinoma, tikėtis tokių pastangų iš asmenų, kurie dabar gūžčioja pečiais ir jaučiasi atkentėję „už teisibę” nelygioje kovoje su gaidiškos Anglijos gaidžių teisėsauga, yra mažų mažiausiai naivu.

Belieka tik mažytė viltis, kad bent jau baimė kitą kartą „papulti ant babkių“ privers kitus sirgalius suprasti, kad svetimame kieme taisykles nustato šeimininkai. Jie galės padėkoti Petrui Leščinskui už naudingą, nors ir brangią, gyvenimo pamoką.

22 comments

 1. Čia net nereikia aiškinti apie kokios nors šalies teisėtvarkos ypatumus. Nacistiniai ar panašūs pasireiškimai bet kurioje normalioje šalyje turėtų būti labai griežtai baudžiami. Taip ir buvo. Tiesiog nuostabu, kad kažkoks kvailas “litovcas” “užsirovė”. Ir nesvarbu, ką jis aiškintų. Galėjo aiškinti pareigūnams ar kitiems autoritetingiems asmenims, kad net ir svastika yra labai normalus Saulės simbolis, pagonių naudotas nuo amžių amžinųjų. Tiesiog kai kurie gestai ar simboliai yra mirę visam laikui, o tai ignoruojantys ir manantys, kad čia viskas OK, yra arba silpnapročiai, arba piktybiniai silpnapročiai.

 2. Adv. Tomas

  Gyvas, oi gyvas dar partinis-Brazauskinis auklėjimas Lietuvoje. Kaip ir vienas Seimo narelis pakėlė triukšmą ir liepė aiškintis URM kodėl idiotai yra skriaudžiami UK. Matyt įsivaizduoja, kad URM susieks su atsakingais FCO darbuotojais, anie paskambins į rytinio Londono leiboristų bei konservatorių partijų vietinius komitetus , o Londono partiniai paskambins į magistrato teismą ir lieps užglaistyti šį incidentą – ” Žinote teisėjas , čia vyrukai iš Lietuvos , jie juk krepšinį mėgsta, ten pas juos kaip religija, įvertinkite , kad jie važinėja su dideliais būgnais, milžniškais pilvais ir barzdomis po visą pasaulį, juk nieko blogo nepadarė, žmonių nemušė. Na ir dar čia skambino įtakingi žmonės iš FCO ir Lietuvos , reikia padėti vyrams. O mes po to irgi atsirokuosime, juk girdėjau, kad jūsų sūnus kitamet mokyklą baigia, o pas mus Oksforde įtakinga partinė organizacija, padėsime, jei kas”.
  O apskritai oranžinis debilizmas su alaus prisigėrusių barzdočių ir pilvočių šūkavimais ir nuolatine “oranžizmo” eskalacija jau kurį laiką taip pykina, kad apie tai reikės atskirą nuomonę išdėstyti.

  • baekjo

   O šventas naivume (bukume?)… Ką tu galvoji užsienio šalių ambasados veikia? Kai gyvenau Tailande, kuriame vos ne kasdien girti britų/australų (ar kitų farongų) stipriai pripjauna grybo, visada jiems atstovauja ambasada, atstovai dalyvauja teismuose, suteikia teisinę, materialinę ir visokią kitokią pagalbą. Mūsų ambasada kaip ir dažniausiai, nieko niekada nežino.
   Buvo gana nemažas skandaliukas kai prisprogęs pagiringas šveicaras, ryte negavęs alaus (karaliaus iniciatyva priimtas įstatymas kad prekybos centrai alų pardavinėja tik nuo pietų), apipaišė su flomasteriu karaliaus plakatą. Už tai jis gavo berods 10 metų ar daugiau griežto režimo kalėjimo. Čia aišku įsikišo Šveicarijos ambasada, ir po kelių mėnesių jis buvo išleistas namo (plius paskelbtas persona non grata Tailande).

   • Urban legends, nothing more. Kadangi ginčytis su žmonėmis, įsitikinusiais, kad Vakarų ambasados aptarnauja savo piliečius, o mūsų kažkaip kitaip baisiai su jais elgiasi, yra beprasmiška – aš tik parašysiu daugeliui žinomą trumpą ištrauką, kuri yra kiekviename Lonely Planet vadove.

    Suprantama, ji įtikins jus truputį mažiau negu ni***a, bet koks skirtumas: čia jokių argumentų nereikia, nes aš teisus, o jūs nusišnekate kaip lietuvis su aukšta temperatūra.

    “It is important to realize what your embassy can and can’t do for you if you get into trouble. Generally speaking, it won’t be much help if the trouble you’re in is even remotely your own fault. Your embassy won’t be sympathetic if you end up in jail after committing a crime locally, even if such actions are legal in your own country.” Tai galioja visoms ambasadoms ir visos kitos pasakos apie savų piliečių gelbėjimą turi tiek pat svorio, kiek Klonio gatvės pasakos.

   • baekjo

    Be abejo, kadangi taip parašyta kažkokiam kelionių vadove, tai yra absoliuti tiesa, ir kitaip būti negali.
    O tavo pasakymas, kad čia jokių argumentų nereikia, nes tu teisus, o aš ne – graudus.
    Maždaug prieš metus perskaičiau tavo įrašą apie delfio komentatorius, ir jų komentarus straipsnyje apie Lietuvos milijonierius, ir buvau sužavėtas. Dabar kaip tas narkomanas, chasing the first buzz, vis ateinu ir ateinu, bet vienas kitas geras straipsnelis būna graudžiai pasimetęs tarp šlamšto krūvos. Kaip ir šis – neva apie kvailą runkelį, nežinantį kaip elgtis užsienyje.
    Jei tu praleistum moterį pro duris, ar senukui vietą užleistum traukinyje, ir dėl to būtum apkaltintas seksizmu ar ageism’u, lygiai taip pat sakytum Ai didnt nou zet, vy kol it kourtesy in aua kantri (Aš to nežinojau, mes tai vadiname mandagumu savo šalyje). Gautum £2500 baudos, o vietiniai lietuviški kairieji chunveibinai apšauktu tave barbaru, darančiu gėdą šaliai, partijai ir dar kam nors. Tad nereikia vaidinti šikančio katino – nieko ten nebuvo, mossado lygio apsauga suėmė plojantį ir mosikuojantį, referee booing sirgalių, nes kažkam pasirodė kad jis įžeidžia negrus krepšininkus, imituodamas beždžionės garsus.
    P.S. gali neatsakyti, tavo standartinį atsakymą – nepatinka, neskaityk, aš pats skaitomiausias/protingiausias/teisingiausias, jau girdėjau.

   • Kaip matau nuomonės skiriasi. Nu ką darysi. Girdžiu loud and clear “nieko ten nebuvo” – of course not. Kas gi ten gali būti, tik iškiliausi Lietuvos idiotai on the piss. What can possibly go wrong.

    Šiaip galima vien už buvimą greta Sėklos skirti baudas, kaip už asociavimąsi su known undesirables.

 3. M

  Sutinku su straipsnio mintim, bet…
  Kodėl tada toks pats likimas neištiko vokiečių olimpinio komiteto nario Troger, kai jis dar akivaizdžiau gyvai matant milijonams žmonių per TV nacių sveikinimą demonstravo dar blogesniam konktekste, kai pačios Vokietijos sportininkai žygiavo per stadioną Olimpinių žaidynių atidarymo metu, o tuo metu už jo krizeno Londono meras Boris Johnson? Dvigubi standartai?

  • Visiškai teisingai, dvigubi standartai.

   Ir jeigu kvailas budulis mano, kad su juo elgsis taip, kaip su Vokietijos činovniku, jis labai klysta.

   Aš nesakau, kad tai gerai. Aš sakau, kad taip yra.

  • anonimas

   Matai jis ne dešne ranka mojavo, plius yra ne iš Ritų Europos.

 4. BB

  Ar čia tas pats Londonas kuriame 70% gyventojų yra parazituojantys varguoliai pabėgę iš baisiausių pasaulio kampelių? Ar čia tas pats iš kurio masiškai bėga baltieji britai? Ar čia ne tas kur šarijato įstatymai yra aukščiau DB įstatymų? Jei taip – straipsnio subjektas lietuvis tikras epinis trolis.

 5. Adv. Tomas

  Labai teisingai komentare aukščiau parašėte, kad vien už buvimą prie Sėklos reikia baudą skirti , tik 4 kartus didesnę – nuo 10,000 paundų. O jei prisisiurbęs alaus, tai min. 6 mėn kalėjiman pasodinti. visą sėklos broliją reikia paskelbti personomis non-grata pasauliniu lygiu, išskyrus Baltarusiją, Šiaurės Korėją ir Somalį. Tegu ten važiuoja ir smaginasi su savo perukais ir būgnais.
  Dar galima būtų leisti į sausringus Etiopijos regionus, kad galėtų lietų prišaukti bei Mozambike dramblių vaisingumui skatinti.

  • M

   Nusikliedėti bepataikaujant nereikia. Straipsnio subjektas – totalus debilas be jokių išlygų, bet stumti ant kitų sirgalių nebūtina.

   • Adv.Tomas

    Oi gerbiamasis, ką čia jūs ant manęs stumiate. Aš taip mėgstu pataikauti Daktarui, kad kitą sykį ne tik nusikliedėsiu, bet net ir pasiimsiu Užkalnio portretą eisiu per Lenino prospektą ir visiems susirinkusiems Černiachovskio aikštėje liepsiu klauptis ir melstis A.U. bei dar labiau kliedėsiu.

   • Julius

    adv.Tomai, nežinau kaip kiti, tačiau aš tai manau, kad savo juokelius jūs kuriate pats, neplagijuojate, ir jie jums labai juokingi, na tai jaučiasi. Kaip tokių bajerių autorius gal atsakysite, kodėl juos perskaičius darosi liūdna ir norisi kur nors bėgt, kaip paaiškintumėte?

 6. amex

  Geras straipsnis – prisijuokiau. O Leščinskas jeigu taip jaučiasi nekaltas, tai galėtų paprasčiausiai pareikšti, kad jo gestai buvo ne taip suprasti, ir ne beždžiones mėgdžiojo, o paprasčiausiai skandavo, ir kad labai labai gailisi ir atsiprašo, anglai linkę būna nepiktybiškiems asm. sumažinti nuobaudas.

  Man vat istorija buvo irgi juokinga su dviračiu Londono centre sustojau prie universalinės parduotuvės ir prisistatė policija pareiškė, kad negalima čia stovėti. Na ir tikrai nežinojau, bet tai negelbėja. Uždraudė 24val. lankytis Londono centrinėje zonoje, ir lapelyje labai paprastai buvo parašyta, kad jei mane ten rastų su dviračiu dar kart visoje toje zonoje, tai 2000svarų bauda ir/arba kelios dienos areštinėje + dviratį konfiskuoja. Manau rasistiniai kaltinimai žymiai rimtesni.

 7. Julius

  Kuomet pavargstu, pakimbu, tada, kai pradeda pykinti nuo kasdienių banalybių, vidutinybių, budulių ir įvairaus plauko neapykantos grupių veikėjų bei kitokių paraštinių, tuomet skubiai surandu ir atsiverčiu Užkalnio protokolus…Užkalnis, kaip socialinė paslauga, pagalba ir efektyvi apsauga nuo aktyvių, įkyrių ir landžių patvorinių, sąrašinių, uokinių bei panašių sutvėrimų skleižiamos neapykantos sukeliamų minčių.

 8. arturasjan85

  Tie £2500 baudos eilinį kartą parodo, kokių mudakų šalis ir bananų respublika esame. Lietuvoje 2 kartus apm… Prezidentūrą, arba kiek nori bėgiok be kelnių Vilniaus Didžiojoje gatvėje – net £200 niekas iš tavęs nepaims. O jei paaiškės, kad esi britas, kanadietis, belgas, suomis ar norvegas, ko gero tavęs kaip “aukštesnės kultūros” atstovo ir šalies “strateginės partnerės” piliečio iš viso nenubaus, ar tiesiog patingės kviesti vertėją, kad gimtąją kalba tau teises išaiškintų. Liūdna žiūrėt į tokią teisinę sistemą, į tokią valstybę, į tokią valdžią ir į tokius piliečius.
  P.S. jei plojimas Londone yra rasistinis nusikaltimas, plojimas Minske – politinis nusikaltimas, tai kodėl myž…s Vilniuje negalėtų būti ekologinis nusikaltimas. Apvarei senamiesčio kampą – € 5 000 baudos, atlygini gamtai padarytą žalą + esi paskelbiamas persona non grata nuo Katedros aikštės iki Ostrabramos. Boris Johnson mums tikrai pavydėtų.

 9. GUESSWHO

  Mėgstu metalą. Nemėgstu Sėklos. Fuck that hairy dipshit!

 10. sveikata

  pamačius tik paveiksliuką su iškelta ranka ir paskaičius straipsnius galima tikrai suprasti, jog lietuvis debiliukas priplempė alučio ir nusprendė pašmaikštauti vaidindamas hitlerį. bet nors kartą gyvenime Lietuvoje krepšinio arenoje buvęs žmogus tikrai gali pasakyti, jog rankos pakėlimas (prieš tai suplojus) yra standartinis savo komandos palaikymo veiksmas. o beždžionės garsų imitavimas yra dažniausiai nukreiptas prieš grubius priešininkų komandos veiksmus arba abejotinus teisėjų sprendimus. reikėtų išgirsti kaip kokioj siemens ar žalgirio arenoje tokiu ūbavimu užsiima 10.000 žmonių iškarto. atšoktų noras galvoti apie rasizmą.

  nors aišku galėjo būti kitaip. šalia tribūnoj nestovėjau ir žvakės nelaikiau

 11. Ponas

  Nemačiau kaip tas Petras rankas kilnojo, bet visgi manau, kad nuteisti už renkų kilnojimą per varžybas yra kvailystė.

  PS. http://felleroftress.blogspot.co.uk/2012/04/louie-giglio-raising-hands-is-not.html

 12. Julius

  Skaitau CNN žinutę apie populiariausius vardus Anglijoje ir Velse. Kokie ten šiuo metu populiariausi berniukams duodami vardai, Oliveris Haris, Džekas?Ne. Populiariausias dabar yra Mohamedas. Tiesa su juo varžosi variacijos-Muhamedas, Mohamadas ir pan. Haris atsilieka.Ir kuo toliau, tuo atsiliks labiau. Dabar galvoju, kad teisus yra Andrius įraše tvirtindamas, kad “svetimame kieme taisykles nustato šeimininkai”. Tik kiek patikslinsiu tinklaraštininką: šeimininkai musulmonų pranašo vardu.Jei ne dabar, tai labai jau greitai…

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: