Atsivežkime į Lietuvą darbo jėgos

Čia mano Lietuva. Jei jums čia per sunku, jei jūsų pakankamai nemyli, jei jums čia per mažai moka ir šiaip viskas blogai, tai maloniai prašom kraustytis ten, kur jums geriau. Čia atvažiuos tie, kas įvertins Lietuvą ir nudirbs darbus, kurie jums dabar per prasti.

Lietuvos Rytas, 23 09 2012

Viskas teisingai – atsivežkime darbo jėgos iš užsienio. Šiurpkit, patriotai. Trimituokit pavojų jau dabar. Bet bus taip, kaip turi būti, nes pažangos niekas nesustabdys.

Lietuva jau dabar sako: siųskit man savo pavargusias, neturtingas, susigūžusias minias, trokštančias laisvai kvėpuoti. Tik ne visi dar tai girdi. Išgirs.

Kodėl reikia kviesti užsienio darbo jėgą? Todėl, kad čia jos trūksta. Pramonininkai ir verslininkai žino, kad darbo vietas sunku užpildyti reikiamos kvalifikacijos – ir, svarbiausia, motyvacijos – žmonėmis.

Jei manote, kad verslas pats kaltas, nes blogai dirba, jūs klystate. Ne todėl, kad verslas būtų šventas ar idealus. Tik todėl, kad ne verslui prie jūsų taikytis reikia, o jums prie verslo: jie sau darbuotojų taip ar kitaip susiras ir pinigus užsidirbs. Su jumis ar be jūsų.

Tai ir ne „oraus atlyginimo“ klausimas. Viskas žymiai paprasčiau: daug kas nedirba, nes nenori dirbti, nes jiems gerai ir taip, nes jie paprasčiausiai tingi. Nes mažai beliko tikro skurdo, kuris jiems gerai spirtų į išlepusias sėdynes. Nes nėra alkio jausmo, kuris priverstų atsikelti ir pasijudinti.

Aną savaitę Odeta Bložienė, Asmeninių finansų instituto vadovė, „Pinigų kartoje“ rašė apie patirtį, kalbant su studentais apie jų būsimą darbą. Tai vienas karčiausių ir reikalingiausių straipsnių per ilgą, ilgą laiką. Kas mums galvoje, tas Odetai ant liežuvio: taip, mūsų studentai dažnai yra nuostabi jaunatviškos tinginystės, kvailų vilčių ir išlepimo puokštė.

Visi, tik baigę, masiškai tikisi atlyginimo didesnio, nei vidutinis šalyje. Darbas vasarą irgi ne kiekvienam: o kada, atsiprašau, švęsti? Be to, daugelis darbų reikalauja labai anksti keltis – tai kada išsiparpti į valias? Jauni žmonės rimtu veidu sako ir rašo: „kam dirbti, jei galima nedirbti?“

Jaunos fyfos svaičioja, kad ne jos turėsiančios darbo ieškoti: pas jas turėtų eiti darbdaviai. Jos taip supranta darbo rinką.

Tokių idėjų prisirenkama iš filmų, ciniškų knygiūkščių apie darbo ieškojimą (jas rašantys ir leidžiantys patys gyvena visiškai kitaip, tik pinigus susirenka iš lengvatikių) ir nelemtos Erasmus aukštojo mokslo mainų programos. Pastaroji, patikėkit manim, daro daugiau žalos mūsų tautai, negu Muravjovas-korikas ir M.Valančiaus laikų lietuvių pratinimas prie degtinės. Mat įteisina veltėdžiavimą, skiepija norą „gyventi atsipūtus“ ir iš konkurencingų, alkanų vilkų ir vikingų palikuonių mus verčia tingiais pakrantės ruoniais arba snaudžiančiais medžiuose meškėnais.

Manęs paklaus – o kaip tuomet su išvažiuojančiais? Ko mes turime kviestis užsieniečius, kai iš Lietuvos bėga žmonės? Štai kiek yra norinčių dirbti, bet jie vietos nesusirado.

Jei jie nesusirado vietos, tai daugiau pasako apie juos pačius, o ne apie Lietuvą ir jos darbdavius.

Nepatinka? Per prasta? Darbdavio tonas nepatinka? Pinigų per mažai? Kitur geriau? Tai būk geras, kraukis daiktus ir varyk neatsisukdamas ten, kur tau geriau. Niekas neverks. Viso gero, ačiū kad gyvenai pas mus kurį laiką.

Lietuva tau, mielasis, nėra skolinga (kaip ji nėra skolinga sportininkams nei premijų, nei erdvių automobilių, nei baseinų pagal jų skonį ir supratimą – nori automobilio, eik ir pirk salone; nori baseino, pasistatyk savo, kas tau sakė išvis, kad tau kažkas turi visa tai duoti?) – jeigu tu manai, kad kita valstybė tave geriau įvertins, tegu vertina, dėl Dievo meilės, o kokia čia mūsų problema?

Jei kitoje valstybėje teisingesni mokesčiai, geresnė socialinė apsauga ir žolė žalesnė, niekas neliepia Lietuvoje tų mokesčių mokėti (juo labiau, kad vargu ar daug moki, greičiausiai valstybė moka tau daugiau, negu tu jai) – pasirink kitur, kur paskaičiuoja teisingiau.

Jei jūs tokie dideli talentai ir aukso luitai, tai juo geriau jums – kur nors tikrai jus užmėtys pinigais ir erdviais automobiliais. O jei ne, tai ko cypaujat?

Jei jums nepatinka darbai, atvažiuos kiti ir nudirbs tuos darbus. Atvažiuos iš Indijos, Pakistano, Alžyro, Libano, Kinijos, ir dirbs tai, ko jūs nenorite dirbti, už tą algą, kuri jums per menka. Turite dėl to problemų? Aš – jokių. Lietuva juos visus suvirškins ir priglaus, jų vaikai jau kalbės lietuviškai taip pat gerai, kaip ir jūsų vaikai. Žinoma, jei jūs apskritai turite vaikų, nes gimdyti ir auginti jums irgi per sunku, pirma juk reikia „pagyventi sau“, pasibastyti po pasaulį ir pakrapštyti nosį. Gimstamumas Lietuvoje toks pat apverktinas, kaip ir Vakarų Europoje – nepakankamas, kad būtų bent jau palaikomas esantis gyventojų kiekis.

Kas uždirbs pinigus, kad toliau mokėtume pensijas? Žinote, kas. Atvykėlių sumokėti Sodrai įnašai yra ir bus tokie patys litai, kaip ir mėlynakių šviesiaplaukių etniškai grynų lietuvių, taip kad imsim tuos litus nesilaužydami. Taip pat kaip ir šiandien baltarusių ir rusų atvežami pinigėliai prekybos centruose ir poilsio vietose kišenių neplėšo, didina vartojimą ir byra į pliusą, ne į minusą. Taip pat bus ir su darbo jėga. Klausimų yra? Manau, kad ne. Vienas straipsnis atsakys į visus jūsų klausimus.

Žinote, kodėl taip įžūliai čia jums aiškinu? Todėl, kad ratas jau apsisuko: kokiu matu mes matavome, tokiu ir mums atseikėta.

Kažkada mes buvom tokie patys, ir mus priėmė Britanija, Airija, Ispanija (kol dar nebuvo visiškai nustekenta) ir Norvegija: jei savi dykaduoniai nenori dirbti, jei jiems darbai per prasti ir nedirbti geriau – prašom, saulytės, nesivarginkit ir nedirbkit, nesidraskykit, už jus nudirbs kiti. Lietuviams ir lenkams tie darbai buvo pats tas.

Tik mes turim vieną privalumą: nevykėliams anglams arba norvegams nėra kur dėtis, tenka tik misti iš savo šalių pašalpų ir sėdėti socialiniuose būstuose, o mes saviems tiek daug neduosim. Nauda mums bus dviguba: pirmiausia, mažiau kainuos dykaduonių priežiūra, antra, gal daugelis iš jų turės daugiau priežasčių ieškoti laimės kitur.

Nes laimės užtikrinti jums niekas nežadėjo. Lietuvoje, kaip ir kitur laisvame pasaulyje, kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir laimės siekimą (net jeigu taip niekur neparašyta, patikėkit manim – tikrai turi), ir tai yra tikrai žymiai daugiau, negu gali pasiūlyti didesnioji, nelaisvoji, pasaulio dalis.

Ir jei jums toks pasiūlymas netinka, labai greitai atsiras, kam tiks. Pratinkitės prie šios minties jau dabar, ir nesakykit paskui, kad jūsų neįspėjau.

Advertisements

91 comments

 1. A.

  Teisus straipsnis.
  Beje, vyksta toks renginys, perai ir Užkalnis dalyvavo – VU Karjeros dienos. Jų esmė tokia (sutrumpinta esmė), kad suvesti studentus (potencialius darbuotojus) ir įmones (potencialius darbdavius). Dalyvavimas įmonėms kainuoja, skaičiuojant keturženkliais – penkiaženkliais skaitmenimis (nors rimtai organizacijai tai centai). Bet jos tuos pinigus moka ir dalyvauja per daug nesiderėdamos. Moka jos tam, kad surastų sau tinkamų darbuotojų (šį sakinį būtų gallima pakartoti daug kartų, kad visi suprastų, nes ne organizatoriai sumoka, kad jos ten pabūtų, bet pačios įmonės perveda pinigus, kad ten galėtų būti.) Tai parodo, kad Lietuvoje verslui tikrai trūksta darbuotojų (beje, gerų darbuotojų). Šis faktas tik patvirtina ką Užkalnis parašė. Darbuotojų, kurie nori dirbti ir kurie gali tai daryti reikia. nebus lietuvių, atsiveš užsieniečių. No problem.

 2. La femme

  Griežtai, piktai, nu bet realiai, Yyyypač apie sportininkus su prabangiais-naujais-automobiliais.

  • Smile

   Automobiliai, butai ir žemės sklypai (t.p. ir signatarams) rodo ne sportininkų o valdžiažmogių, kuriems dykai gauta mašina yra to-o-o-ks gėris, kad net seilė tįsta, suvokimą apie pasiekimų vertę.

 3. Daivule

  Super. Kaip tik anądien kalbėjomės savam rate, kad darbštooliai lietuviai iš gero gyvenimo Lietuvoje nebežino, kaip beišsidirbinėti. Netikėtai apsilankius vienoje renovuojamoje sodyboje, net jos šeimininkės pasirodymas neprivertė darbininkų pakelti užpakalių nuo suolo. Visą valandą kol ten buvome, jie gėrė kavą ir džiaugėsi geru oru. Kadangi sutartis dėl grafikų sudaryta su bendrove, šeimininkė, žinoma, nesiardė juos ragindama dirbti. Delspinigius sumokės bendrovė, o tie darbininkėliai net nesupras, kad jiems nemokama pakankamai todėl, kad jie dirba daugiau savo sėdynėmis, o ne rankomis. Bet kai išvyksta užusienin, įvyksta stebuklas. Staiga visi pramoksta dirbti, ir pradeda piktintis, kad Lietuvoje jų, tokių darbščių, niekas nemylėjo.

  • Smile

   pritariu komentarui, kuris beje patvirtino ir man paslaptimi išliekantį pastebėjima-klausimą – kodėl tie patys Lietuvoj sėdynėm dirbantys išvažiavę į Airiją gyvena šešiese kakodami į vieną bendrabučio (gerai, gerai – kambariais nuomojamo namo) unitazą, bendroje virtuvėje prasilenkia tik pilvus įtraukę, dirba po 12 valandų 6 dienas per savaitę ir visiem Lietuvoje giriasi, kad dabar tai jau jie žmonėmis pasijuto? Uždirba, jie žinoma daugiau, bet jeigu jie čia taip dirbtų ir taip kukliai gyventų, tai irgi nemažai pinigėlio sukauptų. Kažkas “nesueina”. Jaučiu, kad mano mąstyme yra kažkokia klaida. Gal pas pataisys?

 4. Mėgavausi skaitydamas.

  Tačiau Erasmus programos įtraukimas nepritiko. Tai yra didelis pliusas, kad studentas gali išvažiuoti ir pamatyti tai, ko čia nepamatysi. O jeigu jį tai iškelia į kontempliacijos lygmenį, kur jis galvoja, jog jam turi visi lenktis, nes jis labai pasitobulino, tai čia visuomenės užguitas klimaksas, o ne Erasmus programos bėda.

  • Na, čia panašiai, kaip su komunizmu. “Idėja gera, blogai įgyvendinta”.

   • karvencija

    Nežinau, man Erasmus buvo viena geriausių patirčių gyvenime, netgi prasitęsiau jį dar pusei metų, o paskui ten pat ir magistrantūrą pabaigiau. Tą patirtį vertinų dėl 3 dalykų: 1. pademonstravo koks malonus ir efektyvus gali būti mokymosi procesas, kai dauguma dėstytojų yra tikri savo srities profesionalai ir yra pasiruošę bendrauti; geros sąlygos (modernios patalpos, atskiras kabinetas, padorus bendrabutis) irgi nemaišė; 2. leido praplėsti socialinį akiratį – susipažinau su žmonėmis iš viso pasaulio (keletas jų tapo gerais draugais) su kuriai turėjau daug gero laiko; 3. ten turėjau savo pirmąsias ilgesnio samdomo darbo (sunkaus) ir pirmojo verslo patirtis, kurios grįžus nebeleido vasaros leisti kaime pas tėvus ir privertė pradėti karjerą pagal specialybę Vilniuje. Dar verta pridėti puikią anglų kalbos praktiką.

    Mano supratimu Erasmus geriausiems studentams leidžia patobulėti dar labiau. Tie kas varo ten tik pagert, tai ir Lietuvoj sėkmingai prastudentauja visus 4 metus, tačiau jie retai ten varo, nes Erasmus stipendijai ir vietai yra konkursai.

   • ENTDX

    Kodėl blogai įgyvendinta? Reikia apriboti šalis į kurias siųsti žmones. Tarkime Graikija, kur po švenčių patenki į postapokalipsę, kai neįmanoma maisto nusipirkti, nes parduotuvių savininkams reikia švęsti kokias 5 dienas, pažįstamiems įkrėtė sveiko proto apie gero gyvenimo ir darbo santykį.

 5. Adv. Tomas

  Nusisnekate tamsta absoliuciai. Ratas mat apsisuko. Gal keleta varztu galvoje ir galejo atsisukti, kai nesuvokiama realybe, kad LT kaip buvo taip ir yra biednas krastas, o uzsieniecius cia galima atsivezti tik vagonuose, kad dirbtu Dimitravo lageryje. Su Auswico vyru prieziura.

  • mustangas

   Na pagal savo turtinę padėtį nereikėtų spręsti. Aš suprantu, kad Tamstai nukakt iki Dominikos, Egipto etc. kaip iki mėnulio, bet net pavažinėjus po kokią Turkiją “biednas” įgauna visai kitą prasmę.

   • Adv. Tomas

    Džiugu , kad yra labai įžvalgus protai, kurie sugeba identifikuoti ekonominę padėtį per atstumą. Ir dvigubai smagiau, kad jie dar nusprendžia kiti gali keliauti.
    Nuvažiuokite gerbiamasis iki Pašilaičių, Lentvario ir Šalčininkų, užteks. Ir paskaitykite statistiką. Laisvalaikiui: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2011+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc

   • mustangas

    Realiam vaizde Pašilaičiai ar Lentvaris atrodo geriau ir saugiau nei koks West New York. Jau nekalbant apie Meksikos kaimelius ar favelas aplink Rio.

    Tamstos statistika man neveža. Pusiaujo Gvinėja ten styro kaip pimpalas iš prasegtų kelnių. Representatyvesnė statistika yra vidurinių 80(75-90 kartais) procentų pajamų skaičiavimas vienam gyventojui norint parodyti bendrą turtingumą. Viršutinėse vietose didelių pokyčių nebus, bet diktatūros atsidurs savo vietoj.

    P.S. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Tamsta nekeliaujate.

   • Adv.Tomas

    Gerbiamas Mustange (24/09/2012, 15:28 ) , aišku nekeliauju, nu kam keliauti kai yra tokie įžvalgos žonglieriai ir itin skvarbaus proto turėtojai. Nu , nafik gi man važinėti, va rašo tokie kaip tamsta komentarus, tai ir užtenka to pasaulio pažinimo iš komentarų. O jau tuoj, tuoj paplūs per sieną emigrantai, tai suvisai visas pasaulis sugūžės į Pašilaičius, Fabijoniškes ir Karoliniškes. Tai aš ten jojo (pasaulio) ir pažiūrėsiu, ir pinigo sutaupysiu. Ne už kalnų šis metas, tikrai tuoj , tuoj (tikrai tuoj) ir ateis.
    P.S savo nuomonę galite susikišti bile kur, ji verta tiek, kiek šimtamečio varpa, bandanti atlikti lytinį aktą.

 6. gogolis

  viskas lyg ir teisingai. Tik kad ta darbo jėga iš Pakistano, Indijos ir t.t. čia ilgam irgi neapsistos, trauks toliau į vakarus, su visa Lietuvos jaunimo mase.
  Ne taip viskas paprasta…

 7. Pirma, reiktų pasakyti, kad aš pusiau lunatikas, kuriam fantazijos daug įdomesnės už realybę.

  Aš bijau darbo jėgos iš užsienio. Bet tik dėl to, kad aš bijau visos darbo jėgos. Aš darau prielaidą, kad technologijos tobulės eksponentiniu greičiu. Visas (beveik visas) mechaninis darbas bus robotizuotas. Įmonių administracija taipogi taps daug paprastesnė (Pvz.: robotukai nereikalaus team-building išvykų), taigi kažkokia dalis projektų vadovų ir pan. skris velniop į bedarbystės prieglobstį.

  Ir ką tada darysime su tomis naujomis nebereikalingų žmonių ordomis, kurias atsivešime tam, kad užpildyti 10-15 metų tarpą nuo dabar iki robotukų išpopuliarėjimo?

  Beje, geras straipsnis.

 8. :)

  Ir futbolo rinktinės kitur stipresnės, ir bilietai į jų varžybas pigesni ir stadionai “normalesni” (kad jau paliesta baseinų ir mašinų tema)

 9. Jonas

  Visas progresyvus pasaulis dar XIX amziuje atsisake vergoves, o lietuvos neispruseliai vis dar kaip suda ant sakiu kelia tai i aukstumas :D

 10. Povilas

  Man labiausiai patiko “konkurencingų, alkanų vilkų ir vikingų palikuonių” – gražu :)

 11. K

  Yeah, yeah … Andrius strikes again. Varguoliai putojasi, fanklubas ploja katučių. Bet ar yra dėl ko? Kinas kvalifikuotas darbininkas dabar savo tėvynėje gauna mūsų pinigais apie 600 lt. Jis turės motyvacijos važiuoti čia dirbti, tarkim, už 1000, geriausiu atveju? Aišku, kad ne, nes pagal perkamąją galia jis tikriausiai čia dar į minusą eitų. Negaliu sakyti už visus, bet, kiek esu susidūręs, Lietuvoje kinų virėjai gauna didesnį nei statistinį vidutinį atlyginimą. Bandė čia Sniečkuj kažkas siuvėjas iš Šri Lankos gabenti. Atidirbo vieną pamainą ir daugiau nesugrįžo. Neapsimoka, beje – abiejoms pusėms. Jei kada nors Lietuvos atlyginimų lygis pasieks, tarkim, mediteranų šalių vidurkį, galės Andrius šį straipsnį perspausdinti, o tautininkai – pradėti bado akcijas. O dabar tai tiesiog šakėmis ant vandesn rašytas trololo.

  • Kodėl už 1000, jei jis kvalifikuotas? Nejau kas nors, be varguolių ir runkelių, tiki, kad visi siūlomi darbai yra už 800 Lt?

   • K

    Todėl, kad profesinės kvalifikacijos reikalaujančiam ir tradiciškai imigracinėm tendencijom pasižyminčiams darbui (gamyba, statyba, slauga ir pan) šiuo metu dažniausiai yra mokami atlyginimai iki 1500 iki mokesčių (tai galima labai lengvai patikrinti per netą). Žinoma, yra malonių išimčių, pvz. Jonavos Azotas, tačiau aš negirdėjau, kad velionis Lubys ar jo įpėdiniai skųstųsi tinginiais lietuviais ir šauktų apie valdžios pareigą skatinti imigraciją.

 12. nika

  tu ka,uzkalni,lietuva sugalvojai multikulturine valstybe paversti;)anglijoj gyvendamas dar nepasimokei.zinai nieko kvailesnio negalejai sugalvoti.vat atvaziuos babajai ir puls dirbti:)ne,mielasis jie pirmiausiai puls krusti melynakes lietuvaites!ir ne babajai,ir ju vaikai kalbes lietuviskai,bet lietuviai bus priversti gerbti korana ir kalbet muslimiskai!!!o beto visi pakistanieciai ir visi kiti ~ieciai susals ziema kaip blusos ant sunio.

 13. poto82

  Straipsni geras, tik nepamineta, kad dauguma senu tarybiniu verslininku plauna pinigus lietuvoje tolka tak ir nuo to nukencia pagrinde darbuotojai. Kodel? Todel kad dar daug kur yra atlyginimu stogas ir kad ir kaip gerai tu dirbtum, daugiau nei gauni tau neduos.
  Suprantama visi iesko kur geriau, bet as mielu noru dirbu lietuvoj ir dirbsiu jei tik mano gerbiamas vadovas susiprotes ir bent kada nors paskatins nors simtu litu prie atlyginimo. Gerbiu ji kaip vadova, bet kaip zmogus jis sudo vertas.

 14. silberer

  Kliedesiai kazkokie

 15. Zygis

  Drisciau papriestarauti. Alzyro ir kitu sauletu krastu atstovai nevaziuos i LT niekada, nes ju tikslas nera dirbt, o gyventi is pasalpu. Jie padirba tik trumpa laika, per ta laika issiaiskina istatymus, pasistengia surasti zmona, kad ir fiktyvia (labai gerai tam tinka lietuves ir lenkes) ir seda ant pasalpu. Lietuvoje tiketina sulaukti nebent baltarusiu ir rusu, bet ir tai kol nera rimto materialinio motyvo jiems cia vaziuoti. O alzyrai su tunisais vaziuos, kur ir iki vaziavo iki siol – Anglija, Olandija ir t.t., rytu Europoje ju nebus.

 16. Gerasirdis

  Čia puikus pavyzdys to, kad globalizacijos dėka kaikurie dalykai tampa “niekieno problema”, arba, kaip ekonomistai sako, “externality”.

  Mokyklos blogai moko? Universitetai niekam tikę? Ne bėda! Neverta rūpintis nei universitetais nei mokyklom, žmonių galima atsivežti!

  Aš savo ruožtu paklausiu, ar atsivežę žmonių iš šalių su problemom neatsivešim tų šalių problemų?

 17. GUESSWHO

  Lux tema pagluminti patriotus.

  Bet realiai – kas čia važiuos dirbti? Ogi niekas.

 18. Super Andriau! Ir tikrai neįžūliai. Man kaip emigrantui (nieko aš nekaltinau, iš valdžios nieko man nereikėjo, pakankamai uždirbau – aš tiesiog norėjau išvažiuoti) ta mistinė emigracijos baimė tiesiog juokinga. Turi nieko nesuprasti apie ekonominius procesus, kad neigtum kas aplink vyksta. Ir tikrai, jei nenori dirbti – dirbs kiti. Kaip ir čia – Pvz. lietuvių statybininkai stumia lauk anglus, pradžioj už mažesnį atlygį, vėliau dirba lygiai už tokį patį. Kažkodėl užsienyje teisinga motyvacija atsiranda. Paradoksas – Lietuvoj valdžią (kas tai?) kaltino, čia net nežino apie politinę santvarką, administracinį susikirstymą, visiškai nieko vietinės valdžios neprašo – nereali valdžia. Bet net geriau išvažiavę gyvendami – kalta Lietuvos valdžia.
  O ir ta baimė dėl Azijos imigrantų. Paims mūsų darbo vietas, neišsilavinusias lietuvaites išgaudys (ačiū, Dievui). Panašu ir Anglijoje. Bamba, kad jie gyvena iš pašalpų, daug vaikų etc. Tos kalbos visiškai bevertės. Kaip čia gyvena iš pašalpų? Gyvena kokioj “pomoikej” iš varganų pinigų, skarmaluoti. Darbo niekas ir neduoda – su išsilavinimu striuka. O ekonomika sukasi – tiek visokio šūdo pagaminama už svarą ar du, o kas juos pirks? Kas pirks pigų ir šlykštų maistą? Kas išlaikys nevykusius mokytojus dar labiau nevykusiose mokyklose? Vaikų jie turi daug. O ir batai čia dėl to pigūs.
  Jeigu jau sutinki tokiomis sąlygomis gyventi – tavoj tėvynėj tikrai labai blogai buvo.

 19. Yep yep

  Tikrai ne vien tik Lietuvos studentai nori visko+dar+dar vos baige univerus. Pilnas pasaulis tokiu. Nu bet kada daugiau svaicioti, jeigu ne jaunystej? Gyvenimas pastatys visus i savo vietas su laiku. Kai kam sitai bus rude awakening, bet tai jau cia ju problema. Tarp tu idealistu svajotoju yra dalis normaliu susivokianciu jaunuoliu, kurie puikiausiai ir besimokydami sugeba ir dirbti, ir prisitaikyti realiame pasaulyje.

 20. Jeigu taip galvoja tik vienas A. Uzkalnis apie imigracijos butinybe is azijos tai yra ne taip baisu. Svarbu, kad taip negalvotu tukstanciai kitu Uzkalnio bendraminciu. Del vieno galima sutikti Lietuvoje reikia tukstanciu, nauju vakarieciu ukininku ar ukiu bendroviu, kad galetu suefektyvinti musu zemes uki, gal dar keleta tukstanciu kinu darbininku ir bendroviu ,jog jie galetu kokybiskai sutvarkyti musu miestu gatves. Stai lenkijoje tiesia kelius ir kinu bendroves. Geriau pasikviest i Lietuva patikimu zmoniu, o ne atchodu…

  • mustangas

   Oj ne ūkinikai efektyvina ten žemės ūkį, o chemija – mūsų duona ir proveržiai genetinėje inžinerijoje.

   Beje būtų labai įdomios įžvalgos kaip atskirti atchodus nuo neatchodu migracijos departamente.

 21. Saulius

  Ale gi ir piktumas to Užkalnio, nors vietomis ir visai protingai parašyta.

 22. sausiotryliktosiosradijozvalgas

  straipsnyje įvardintos problemos aktualios, bet tiesa pasakius nelabai įsivaizduoju dėl kokių racionalių priežasčių kiniečiai, pakistaniečiai, alžyriečiai masiškai važiuotų į Lietuvą dirbti. Čia juk irgi galioja tos pačios rinkos taisyklės kaip ir versle – paklausos ir pasiūlos. Yra dibilų norinčių dirbti 7 paras per savaitę po 12 val. kasdien už 800 lt. per mėnesį vokelyje? norinčių nėra, hmmm… o gal už 1500 lt. tomis sąlygomis norinčių yra? Vienas atsirado, puiku samdau. Paprastai imti ir atsivežti nepavyks, turi kazką pasiūlyt mainais. Sakykim tam pačiam pakistaniečiui yra galimybė rinktis kur dirbti UK ar LT. Ką jis rinksis?….:) antra net ir atsivežus, garantuoju dalis reemigruotų į tikras „socialinės gerovės“ valstybes, nes jiems irgi būdingos tos pačios silpnybės kaip ir visiems žmonėms, nėra jie jau ten kažkokie robotai-darbininkai. Juk jie iš ten į EU atvažiuoja ne norėdami daugiau dirbti, bet troksdami geriau gyventi. Be to kyla klausimas ką jie dirbs Lietuvoje, buvo statybų bumas dirbo kiniečiai tik epizodiškai, užteko savų, bet dabar ir artimiausioje ateityje ??? Rinka vidine nedidele ir susitraukusi kas peilis paslaugu ir aptarnavimo sferai, gamyba vystyti na nežinau kokia užsienio kompanija imsisi statyti gamykla LT ir čia veštis darbuotojus iš kinijos ( o tai irgi kastai,kalbos barjeras, apmokymai ir t.t,) , nafik tada geriau statyti Rumunijoje ir pigiai samdytis vietinius.

 23. sonca

  Dėl automobilių sportininkams pilnai sutinku, bet dėl baseinų nesutinku visiškai, valstybė turi pasirūpinti kur vaikams sportuoti. Anot p. Andriaus turėtų būti taip: nusipirkai automobilį tai ir kelią nusities. Kas įpareigoja valstybę tiesti kelius, bet neįpareigoja statyti stadionus, baseinus ir pan.

 24. menesis

  Lietuviai, išvažiavę į užsienį, dirba pačius juodžiausius darbus, nors Lietuvoje nė už ką tokių nebūtų dirbę. Juodadarbių ir darbininkų jau trūksta, nes likę bedarbiai yra tinginiai. Taip ir į Lietuvą atvažiuoja gruzinai, kazachstaniečiai ar ukrainiečiai, kuriems geriau gauti tą patį minimumą, bet gyventi laisvoje, modernioje, ir saugioje šalyje. Kurioje su dauguma gyventojų galima susikalbėti rusiškai.

 25. Atvažiuos tūkstantis japonų statyti atominės elektrinės. Visaginas iš rusų miesto pavirs į rusų-japonų-lenkų-suomių- ir t.t miestą. Jau dabar Klaipėdoje laivus suvirina kiniečiai. Nes Kinija paruošia daug kvalifikuotų suvirintojų. Kada sandėliuose ir parduotuvių salėse ims dirbti tamsesnės odos spalvos jauni vyrai, tik laiko klausimas. Tačiau va kelininkai lietuvių yra puikūs. Mane stulbina milžiniškos kelių statybos projektų apimtys, kaip greitai pastatomi viadukai, pristatyta įspūdingų estakadų trimis aukštais, visus tranzitinius miestus ima juosti aplinkkeliai su garso sienom ir t.t. Lietuviai tiesia kelius net Islandijoje. Tuo tarpu autobusų vairuotojai Reikjavike beveik visi – lenkai. Emigravus atsiranda stipri motyvacija dirbti sunkiai ir daug, įsitvirtinti, pasinaudoti visomis galimybėmis, gyventi kukliai ir nesiskųsti, toleruoti kitokius, konkuruoti darbo rinkoje, pačiam daryti savo gyvenimą geresnį.

 26. Mindaugas

  Pas jus čia kaip užstrigusi plokštelė. Viskas taip super paprastai, nedirbi – tinginys, nepatinka – uostyk pimpą ir t.t. ir panašu, kad pats daugiau skundžiatės nei tie kurie nedirba ir kuriems čia (Lietuovoj, ta prasme) nepatinka. O priešpaskutinės pastraipa manau yra jūsų kūrbybio rašymo apogėjus, kurio jums pavydėtų ne tik Landsbergis, bet ir pats Gėbelsas. Ačiū. You made my day (or should i say the whole week?).

  • mustangas

   Kaip taisyklė teisingos mintys yra trumpos ir aiškios. Kaip 10 Dievo įsakymų. Tokie, kaip beje ir Tamsta, kurie bando pateisinti savo nevykėliškumą išvedžiojimais apie neteisingą pasaulį atrodo panašiai, kaip bandantys išsikasti sliekų giliai iš asfalto. Normaliam žmogui kelia gailestį.

   • Mindaugas

    O man kelia gailestį tokie klaviatūrų kariai, kaip jūs, kurie pagal žmogų nusprendžia iš jo vieno komentaro, ar jis nevykėlis ar vykėlis, jau net nekalbat apie tai, kad normaliam (jūsų žodis) inteligentiškam žmogui jau seniai aišku, kad tai labai realityvu ir subjektyvu. Apie neteisingą pasaulį nebuvo net kalbėta, tad norėčiau paklausti ką vartojate? Smagu būtų pabandyt.

   • mustangas

    Tai ka vartojate Jūs, veža. Nieko stipresnio parekomenduot nedrįsčiau. Taip pat ačiū už antrą komentarą, kuris patvirtina mano nuomone apie Jus, nes pavyzdžiui vogti ir pasiimti neatsiklausus arba looser ar less fortunate man neatrodo nei reliatyvios nei subjektyvios.

    Beje, nesu skaitęs Gėbelso, bet Landsbergiui tokia paskutinę pastraipa sugeneruot kaip du pirštus apmyžt. O Tamstai kaip teigiate prireiktų dienos arba savaitės. Taigi apogėjus čia labiau būtų Jūsų ;).

   • Mindaugas

    Jūs esate logikos princas, su tuo jus ir sveikinu. Linkiu dažniau išlysti į gyvėnimą, mažiau komentuoti kiekvieną komentarą ir sudarinėti nepažįstamų žmonių psichologinius portretus. Sėkmės gyvenime :)

 27. Saiva

  P.autoriau, o kur rasti Jūsų straipsnį apie tą blogį Erasmus? Pasidarė labai įdomu. Gal nuorodą įmestumėt?

  • Ten ne straipsnis, ten, man atrodo, buvo prailgintas postas FB.

   Galiu ne pažodžiui, bet bendrais bruožais reziumuoti, kad tą baisų žodį nuolatos girdžiu iš visų, kurių sekantis sakinys būna “o kam dirbti jeigu galima nedirbti”? Galėčiau pagalbėti apie 33 m. individus, kurių vienintelė darbo patirtis yra nevyriausybinėse organizacijose ir kurie turi didžiulius CV, absoliučiai švarius nuo bet kokios patirties bet kokiame užsidirbančiame sau pinigus sektoriuje.

   • Stebina šita nuomonė, nes mano paties pažinoti erazmininkai kaip tik pasižymi didelėm ambicijom ir gabumais. Būtent dėl to ir dalyvuja toj programoj. Bent Lietuvoj tendencija tokia -jei studentas mokosi geriausiai grupėje, tai tikėtina, kad lėks per erazmusus stažuotis kur nors kitur. Tam jūsų FB poste irgi visi puolė prieštarauti – labai pagrįstai…..

   • Žinau, apie Erazmusą rašyti – čia kaip apie hipsterius; ir vieni, ir kiti pasiunta nerealiai ir puola ginti įžeistos garbės.

    Ambicijos ir gabumai: oho, o kaip gi. Didžiausia erazmisto ambicija yra guviai susiveikti dar vieną bulšito projektą, pagal kurį galima dar toliau NGO, valstybines arba kokias kitokias babkes tranžyrinti. Ant to jie labai gabūs. Paskui kai kurie eina į politiką, prie valdiškos putros ir komandiruočių, apmokėtų telefonų ir tarnybinių automobilių.

    Sisteminis darmojedų ir perestukinų ugdymas. Programa dosniai prisideda prie visokios “tvarios sklaidos”, “kovos prieš klimato kaitą” ir kitų panašių šūdprojekčių ir šūdidėjų kerojimo, nes augina tinkamiausius tai veiklai kadrus.

 28. mustangas

  Idėjos ir minties vystymas teisingi. Verslas turi veikti. Verslui reikia konkrečios kvalifikacijos ir motyvacijos darbuotojų. Tačiau prieš atveriant darbo rinkos vartus reiketų padaryti paskutinį sweepą vietoje. Vietoj bedarbio pašalpų metam lešas į perkvalifikavimą, o bedarbiams atvykusiems į perkvalifikavimo kursus duodam šiltos sriubos.
  Užkalnis aišku perdėjo, kad čia važiuos iš tolimų kraštų. Greičiausiai sulauksim ukrainiečių, moldavų, rusų.

  Bet jei išsipildys p. Andriaus pranašystės bus kultūrinis šokas at its best. Pirma banga palyginti kultūringos darbo jėgos greitai praeis vakarų link. Sekanti banga užsilaikys čia ir tie žmonės sugebės pragyventi iš 300Lt likusius 400Lt parsiusdami šeimai ir rašydmi kokios čia aukso kasyklos. Jei sugebės dar atsivežti šeimą su visais 14 vaikų pašalpa pagal LT skaičiavimą bus kelis kartus didesnė už vidutinį atlyginimą. Dirbs jie taip kaip dirbs, bet daugiabučiuose ar šiap apleistose bakūžėse pamažu įsivyraus kario ir česnakų kvapas (Well, tas indiškas restoranas Katedros aikštėje turėtų pasikeisti į gerąją pusę). Nenaujiena bus pamatyti šventiškai apsirėdžiusią ponią su sariu, kedukais ir vatuvke. Tų pačių žmonių vaikai eis i tas pačias mokyklas jie pas tuos pačius gydytojus etc. Lietuviai yra ne iš tų, kurie moka integruoti (geriausiai tai daro amerikiečiai ir ten dalitams labai aišku, kad penktoj aveniu už pašto dėžutės nėra geriausia vieta nusišikt, o utėlės, blusos ir tarakonai jei laikomi kaip naminiai gyvūnai turi būti registruojami ir vedžiojami už pavadėlio), todėl greičiausiai naujieji gastarbaiteriai bus priversti laikytis krūvoje taip sudarydami naujus Kirtimus.

 29. Gliaubertas

  Na, aš manau, kad A. Užkalnis, savo tokiais straipsniais iš esmės nori, visiems nepatenkintiems pasakyti tai, ką keliais sakiniais tiesiogiai pasakė S. Stallone penktoje “Rocky” dalyje, kalboje savo sūnui – Let me tell you something you already know. The world ain’t all sunshine and rainbows. It is a very mean and nasty place and it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain’t how hard you hit; it’s about how hard you can get hit, and keep moving forward. How much you can take, and keep moving forward. That’s how winning is done. Now, if you know what you’re worth, then go out and get what you’re worth. But you gotta be willing to take the hit, and not pointing fingers saying you ain’t where you are because of him, or her, or anybody. Cowards do that

 30. burbun

  Labai graži vietovė nuotraukoje :)! Visus užsienio svečius vežuosi į Ginučius! Beje,straipsnis prasilenkia su logika,nes bet koks kitatautis dirbdamas Lietuvoje ieškos galimybių pasprukti į Angliją, Skandinaviją ir t.t.,nes ten kvalifikuota darbo jėga irgi labai vertinama.

  • Pagal tokią logiką, Italijoje neturėtų būti nė vieno gastarbaiterio, nes Vokietijoje ir Švedijoje moka daugiau. Ir į Ukrainą nevažiuotų dirbti tadžikai, nes Rusijoje smarkiai didesni įkainiai.

 31. Liucija

  Užsienyje gera dirbti net ir senelių nosių ar uodegų šluostytoja, nes visi darbai gerbiami (ypač Skandinavijoje) bei apmokami taip, kad dirbantis žmogus jaučiasi ORIAI – čia labai puikus terminas, paaiškinantis, kad už sąžiningai gautą atlygį jis sumoka mokesčius, perka kokybišką maistą ir netgi gali leisti vaikus į patinkančius būrelius :)

  Aš nesipurtau jokių darbų ir mielai dirbčiau valytoja toje pačioje Lietuvoje, jei iš to galėčiau išlaikyti tris vaikus. Turiu aukštąjį, netgi magistrą, moku anglų, rusų, danų, norvegų ir italų, kūrybinio, organizacinio darbo patirties – nors vežimu vežk, darbdavių rekomendacijos ir… trečias mėnuo ieškau darbo, už kurį mokėtų 2000 Lt. Turbūt teks važiuoti į Norvegiją ir ten vadovauti valytojoms :)

  • Rimas

   Jei jau tiek daug patirties, ir pasiruošusi vykti į užsienį vadovauti, tai kodėl čia tavo tikslas yra samdomas darbas? Pradėk kažką savo – juk turi kūrybinės, organizacinės patirties. Tokiu atveju stabilių pajamų gali turėti ir mažiau nei 2000/mėn. Bet, matyt, yra kitų priežasčių, dėl ko to nepadarysi. Apie ką šitas straipsnis ir yra.Gali važiuot ;)

   • Aš norėjau atsakyti, bet man atrodo, kad Liucija subtiliai trolina, nes sunkiai įsivaizduojama, kad žmogus, kuris sugeba rašyti be klaidų, galėtų tuo pačiu metu galvoti tokias nesąmones. Ypač apie jautimąsi ORIAI.

   • Rimas

    Nemanau, kad trolina. Lietuvoj daug išsilavinusių, lyg ir protingų žmonių, kuriose dar labai stiprus vergo/baudžiauninko arba tiesiog savęs gailėjimo mechanizmas. Pats panašiai mąsčiau. Ir tik po gyvenimo užsienyje suvokiau, kad “orumas” tai tavo paties būsena, kurios niekas kitas nesuteiks. Ir gerai yra tiek, kiek pats dėl to stengiesi. Aplinka būna ir gali būti dėl kažko kalta, bet visada turime pasirinkimą ją keisti.

   • mustangas

    Moteriai vienai su trim išlaikytinais vaikais pradėt kažką savo jau yra verta atskiro apdovanojimo ir tai yra apie 5 centimetrus nuo neįmanomo. Taip kad su savo teorinėm studentiškom paniatkėm gali pats pradėt, baigt ir važiuoti. Ateisiu Tamstos aplankyt po tiltu.

  • Arturas

   Aš iš karto atsiprašau, nežinau gi jūsų situacijos. Bet ar trys mėnesiai – jau tragedija? Mano žmona, bankrutavus įmonei, darbo ieškojo 10mėn., įsidarbino su 2kLt “ant popieriaus”, po metų gauna 3,5kLt “į rankas”. Sakyčiau rinkosi darbą kruopščiai ir kažkaip nesiskundė dėl orumo stokos.

  • mustangas

   Jei ieškai darbo už 2000, tai ir CV turi būti atitinkamas. Dabar paskaičius antrą paragrafą atrodo, kad darbinatės kultūros ir prekybos atašė Lietuvos ambasadoje Norvegijoje už mažiausiai 5k žalių + priedai ir automobilis. Beje į pastarasias vietas yra reikalingų žmonių eilė keleriems metams į priekį. Padorus samdomas direktorius pamatęs Jūsų patirtį ir įsivaizdavęs tokią(į) dirbančią firmoje gali pasijausti labai nepatogiai. JAV irgi su tokia reziume valytoja įsidarbinti turite panašius šansus kaip tapti JAV prezidente. Taip kad scale CV down ir bus viskas OK.

   • Liucija

    Ačiū už labai konkretų ir lengvai įgyvendinamą patarimą :). Bandysiu.

 32. Pavyzdys: Joseph Statkus

  Pritariu išdėstytam požiūriui. Tik vat kai pagalvoju apie pvz., Juozą Statkevičių. Jis vienas iš nedaugelio, kurie čia kabinasi kaip įmanydami. Retas atvejis tarp menininkų ir ne tik. Su tokiu talentu, darbštumu, apsukrumu ir pastangom jis būtų pasaulio viršūnėj. O čia jis kad ir kaip gerbiamas, pristato savo kolekcijas nusususioj “Siemens Arenoj”. Ir čia ne šiaip “jei teta turėtų pautus – būtų dėdė”.

  • mustangas

   Gal ir būtų “pasaulio viršūnėj”, bet pirmas raundas jam nepasisekė. Jis labai bandė. Net kromą buvo Niujorke Madison Ave atidaręs. Kadangi aš žinau daugiau nei A. Užkalnis, tai teigiu kad jo introduction agentai nebuvo to lygio kad galėtų bizniuką užvesti. Dar teigiu, kad jam reikėtų eiti per rusus po to per Majamį, Nicą ir Kruševelį, o tada gal ir Niujorkas išeitų.

 33. gobao

  pasiskaiciu komentarus, iskilo klausimas, kodel taip jaudinamasi kad neklvalifikuotam nemokama tiek kiek kvalifikuotam. Kad nekvalifikuotu reikia kuo toliau tuo maziau – faktas, siame technologiju amziuje i tai ir einama. kam brigadininkui vaikyti girta darbininka, jei robotukas gali viska atlikti greiciau, geriau, ir negerdamas. taigi isvada – kvalifikuokites! Cia kaip naujas sukis gali buti: visu saliu proletarai, kvalifikuokimes!

 34. Liucija

  Gerbiamas Užkalni, išsiplėskite apie tą jautimąsi ORIAI ir kas jums šiuo atveju atrodo (ne)sąmonės. Negi tai, kad žmonės nori ne tik dirbti, bet ir uždirbti?

  • Nesąmonė yra nepatenkintas noras jaustis “oriai”. Jei norite jaustis oriai, jauskitės. Orumo niekas kitas neduos.

   Norite uždirbti? Tai uždirbkite. Kas trukdo?

   Negalite susirasti darbo? Reiškia, jūsų žinios ir įgūdžiai nėra reikalingi ir vertingi. Kažko ne to mokėtės, reiškia.

 35. uztrolino uzkalnis is klasikos serijos

  — Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

 36. jaanis

  ash tik viena pastebejima – puske grizho ish airijos su jamaikiechiu ir pilvu nuo jo. bichas po savaites jau zhinojo, kur ir kokiu pashalpu reikia prashyti, kokie shansai ja gauti, ko nedaryti, kad jas gauti ir tt., bet apie darba nera net minties jokios. o mes su zhmona, pvz, antri metai nesugebam iki savivaldybes nueit su popieriais, kad susitvarkyt kompensacija uzh shildyma. tokie vat skirtumai – babajai nemokamus pinigus pasiimti moka ir nedelsia, o mes kaip tikri kaimo bernai sudirzhusiais delnais – kol nugara atlenkei, meduolius jau suvalge.

  • Liucija Č.

   Pati gyvenu Airijoje ir pasakysiu taip – dauguma žmonių į tokius asocialius tinginius žiūri su panieka. Man nieko nėra šlykščiau kaip matyti darbingo amžiaus (daugiausia 20mečių) žmones/jaunuolius gyvenančius iš pašalpų ir nieko neveikiančius. Baisiausia, kad jų vaikai bus lygiai tokie pat.

   O jaunoji lietuvių karta – pati matau, kad dauguma yra pritingintys dirbti ir norintys gauti daug. Deja, brangieji, tie laikai baigėsi ne tik Lietuvoje bet ir vakarų pasaulyje. Šiais metais baigiau universitetą (kuris, beje, skaitomas geriausias Airijoje bei Europoje, jei nori mokytis mano specialybės). Ir ką, dirbu/stažuojuosi UŽ DYKĄ, nes žinau, kad esu jauna ir neturinti patirties bei reikalingų pažinčių šioje šalyje. Kompanijos kurios siūlo stažuotis bei moka pinigus už tai, gauna tūkstančius CV per dieną, taigi my chances are slim.

 37. “I live in a world of fantasy so keep your reality away from me. I see what I want, I want what I see and that is all okey by me.”

  Andriau, apie kokia darbo jega kalbate? Kas bent kiek draugaujantis su sveiku protu vaziuos dirbti i Lietuva, kai nera sienu su vakaru Europa? Pigi darbo jega is uzjurio be lietuvisku “panetkiu”, nepratemps ne puses metu Lietuvoje.

  Saulekio barakuose studentai vis dar 18kv kambaryje gyvena po 3 ir moka po 150lt. 450litu uz 18kv. Lietuvos elitinio universiteto studentai. Teisininkai, ekonomistai… Zmones uzdirbdami 1000lt/men vazineja su masinomis, kuriu verte visas ju metinis atlyginimas.

  Pagalvok, issinuomoti kambari apgriuvusiam bute, ir tureti tiktai kambari, apie svetaine net kalbos nera, kainuoja 500lt/men, maistui valgydamas kruopas 300lt/men isleisi. Jau daugiau nei minimumas. Tai tu tam pakistanieciui nors ir 1500 i rankas mokek… Jam lektuvo bilietui tevu aplankyti reiks puse metu taupyti. :)

  Tie visi “specialistai” kurie noretu galbut kazka naudingo Lietuvoje nuveikti, ju niekas negali ipirkti. Nes samdoma darbo jega Lietuvoje apmokestinta turbut daugiausiai Europoje. Uzdarytos durys tiek kvalifikuotiems, tiek nekvalifikuotiems.

  Lietuvoje vos ne vieninteliai pelningi verslai yra daromi is europos pinigu. Ir per valdzia. Reikia buti visiku “iterpkit patys”, kad to nematyti.

  Lietuvoje viskai nebera vidurines klases, nes tai, ka mes vadiname viduriu visur kitur Europoje yra nepasiturintys. Tuoj Lietuva Tailandas aplenks, jei dar neaplenke… Ten kasininke irgi 200 euru per menesi gauna….

  Kas vaziuos dirbi uz 200euru per menesi? Net jei tiek per savaite siulytum – susidomejimo nelabai butu.

  Kai prie maximos kasu pamatysiu ka nors ne is Lietuvos, tarianti “Liiiaaabas” – tada ir as grisiu i Lietuva :) hehhe. Net juokas sueme. :)

  • Tai viskas gerai then. Kai išvažiuos visi, nebebus kam dirbti, algų didinti nebebus iš ko ir kam, ir beliks Lietuvą uždaryti kaip projektą. Fine by me.

   • Niekam niekur vaziuoti nereiketu jei Lietuva taptu palanki daryti versla Europos mastu.
    Tarkim darbdavio mokamas soc mokestis UK vs LT:
    UK – 12.8% of Earnings above £7,605 per year
    LT – 30.98% – nuo visko, jei alga ant popieriaus daugiau nei 3000Lt

    Darbo vietos kaina per menesi, darbuotojui mokant 5000LT i rankas.
    LT – 8630.27 (tax.lt sakaiciuokle)
    UK – 1605GBP = apie 6977.1115 litu (thesalarycalculator.co.uk -> 18000gbp )

    Per metus:
    LT: 103563 litu arba = 23861.02 GBP
    UK: 83725.3386 litu arba 19260GBP

    Jei butu atvirsciai, ir kapitalas i Lietuva pradetu eiti, ir zmones vaziuotu is kiniju dirbti. Nes dabar atrodo, kad Lietuviai pinigus spausdina jei ne nuo medziu rasko, Tarkim maza imone, 5 darbuotojai -> atlyginimu vidurkis 5000Litu/men. Tai vien, kad atidirbtu savo algas jie turi 500’000litu uzdirbti per metus. O kur ofisas, masina ir kitos su darbu susijusios islaidos. Tai ta imonele turi daryti virs 1mln litu apyvarta per metus, kad dirbtu pelningai.

    Va jums ir smulkus verslas lietuvoj. :) Todel ir vazineja lietuviai arba su BMW X5 arba su Audi 80 (1988m, kitaip dar vadinama ubage…).

   • mustangas

    Teoriniai skaičiavimai labai teisingi. Ir kapitalo nėjimo priežastis teisingai nurodyta. Ir masinė emigracija parodo, kad laisva darbo jėga yra konkurencingesnė kitose rinkose.

    Sprendimas yra vienas: sumažinti darbo vietos kainą mažinant mokesčius. Šiuo metu tai neįmanoma, nes ta dalis politiškai pririšta prie pensijų. T.y. mažindamas ją būriui neturinčių kuo užsiimti pensininkų aiškiai parodai, kad nukerpi nuo jų. Jie to taip nepaliks. Pirmiausia reikia suplakti mokesčius į vieną katilą (na gal paliekant dėl vaizdo kelis procentus Sodrai bazinei pensijai mokėti ir sveikatos draudimo mokesčius) Visas kitas išmokas pradėti daryti iš biudžeto. Tada galima mokesčius mažinti be didelių ekscesų. Dabar įvardinkite man politiką su kiaušais, kuris tą galėtų įgyvendinti ir liktų gyvas.

  • mustangas

   Gintarai, tu neįsivaizuoji už kiek tie prospective gastarbaiteriai sugeba pragyventi. 3 kambaryje? Nejuokink. 9 valandą grindys yra nuklojamos čiužiniais, kurie dieną atstojo kėdes(nevisada beje jie ir vyniojami). Kiekvienas gauna plotelį 2×1 18kv jau 9, beto kartais būna viena kita dviaukštė lova. Mūsiško standartinio pločio jiems yra prabangi dvivietė taigi dar 8. Kambarys tada išeina po <30Lt mėn. Jiems lėktuvu aplankyti nieko nereikia. Iš minimumo jiems liktų apie pusė ir ta pusė būtų išsiusta namo. Namie jų šeima už tuos pinigus sugeba pasisamdyti 3 tarnus ir ištraukę vaikus iš Apple gamyklos išleisti juos į mokyklą.

   Tie "teisininkai" ir "ekonomistai" įsivaizduoja esą vertesni už dabar dirbančius pensinikus ar tuos gastarbaiterius. Rinkos atžvilgiu taip nėra. Jei tame kalti būtų tik per dideli mokesčiai jie nesunkiai įsidarbintų teisinikais ar ekonomistais kur nors kitur. Taip nėra. Globaline prasme jie yra žmonės be pritaikomo išsilavinimo. Tai, kad daugybė jų vėliau sėdi kasose ar nešioja sheetrocką tai tik patvirtina.

   • gintarasjovaisas

    O siaures korejiecius rusai veza misku kirsti uz duona ir vandeni. Darbo stovykla 10ciai metu. So…? Negi tu nori savo vaikams palikti Lietuva su getais, kuriuose gyvena tie gastarbaiteriai? Ar tikslas tavo yra ivesti kastas Lietuvoje? Indija Europoje…… Nesnekek nesamoniu.

    Apple (foxconn factory: http://www.youtube.com/watch?v=zRBRdatmQhI) gamykla moka 2$/val. Zmones dirba po 12val, 6 dienas per savaite. 2x12x6 = 144USD per savaite. Per menesi ten zmogus uzdirba ape 600USD.

    Tai pagal tavo logika jis dabar turetu dziugauti Lietuvoje dirbdamas uz 350USD per menesi? Zmones foxconn’e dirba, nes per menesi gali beveik 500usd susitaupyti. Kiek laiko jis taupytu tuos pinigus Lietuvoje? uz Lietuviska minimuma?

    Snekat jus kazkokias nesamones, kas vaziuos i musu Lietuvele, jei fabrikas kinijoj daugiau moka savo darbuotojams?

    Del studentu.
    Kalti ne studentai, o tie kurie valdzioje. Nes pagal juos yra viskas OK, kai vien VU (ne be TVM) paleidzia kiekvienais metais 300 teisinku, ir 300 ekonomistu. O kur dar TVM, ISM ir kitu raidziu deriniai.

    Problema, kad Lietuvoje nera vietos Universitetu absolventams. SEB’as, Barclay? Nejuokinkit. Ten poros metu kolegijoj uztektu ir galetum eiti spaudyti raunono mygtuko. :) lengviau sauniausio moksleivio konkursa laimeti, nei kad praeiti atranka del darbo uz 1000euru daugumoje lietuvos imoniu.

   • Žiūriu tamstai Lietuvoje nefaina nu tiesiog pro visus galus.

   • Gintaras

    Butu faina Lietuvoj – sedeciau ten. Kodel, Andriau, 15 metu pats gyvenai ir kurei Anglijoje? Ir negi visai netiketai, issauso rytas, kai supratai, kad Lietuvoje labai smagu gyventi. Ar tiesiog UK klasine sistema uzkniso juodai? :)

    Cia visiskai ne i tema, bet ziauriai geras video, kuris visa laika mane pralinksmina. http://www.youtube.com/watch?v=UwjQzz0LfA8

    Tokie zmones veda Lietuva i sviesu rytoju. Gaila tik kad lempute perdege ir kelio nesimato. :D

   • Todėl, kad Anglija buvo tinkama ir reikalinga mano jaunystei. Ir tas darbas, kurį ten turėjau, man buvo labai fainas, kai man buvo 25 ar 30 metų. Išvažiavau ne iš blogo gyvenimo: uždirbdavau Lietuvoje žymiai daugiau, negu mano buvo 1995 metais starting salary (£16,500, kiek atsimenu).

    Kai Lietuvoje pasidarė smagiau gyventi ir kai man pradėjo mokėti daugiau pinigų, negu Anglijoje, tai grįžau į Lietuvą. Simple.

   • mustangas

    Kaip supratai iš straipsnio noriu aš ir Tamsta ar nenorime gastarbaiteriai greičiausiai atvažiuos. Iš gamyklų jie irgi nevažiuos. Važiuos tie, kurių nepriėmė į anas gamyklas. T.y. kaip pas mus sako B and C players.

    600 USD yra dvigubai daugiau nei minimumas Lietuvoje. Jei tai būtų tiesa, būdamas Tom Cook’u aš kaip mat atidaryčiau foxconn gamyklą Lietuvoje. Vien dėl to, kad transportavimo ciklas trumpesnis. Bet tai nėra tiesa. Realybė skiriasi ~8 kartus.

    “Kalti ne studentai, o tie kurie valdzioje”:
    Valdžios pasamdyti slaptieji agentai masiškai gaudo studentus, voronokais veža juos į naktinius klubus, kur nugirdo ir apsvaigina narkotikais. Paskutinius, ilgiausiai išlaikiusius kankinimus, masiškai be teismo ir tardymo įrašo į Erazmus programą iki gyvos galvos. Bet koks bandymas grįžti prie knygų ar susirasti darbą yra griežtai užkardomas. Prasikaltę baudžiami papildomais attiažkės seansais, kartais net seksualinio pobūdžio. Dažni atvejai, kai net patys tėvai miegantiems ausis užkimšę iPhone ausinėmis, truputį nusmaukę kelnes kad tilptų uždėti sauskelnės ir maištaujantis individas staigiai pabudęs negalėtų greitai pabėgti pristato tokį paklydėlį atgal valdžios agentams tolimesniam lavinimui.

    Lietuvoje, o juo labiau užsienyje, nėra darbo vietų ne visiems studentams, o tiems, kurių žinių ir sugebėjimų kokybė nepatvirtina įgyto išsilavinimo ir juo labiau rinkos reikalavimų. Aš nežinau ar pats prisimeni fabriką “Lituanica”. Oficialiai jis gamino batus. Daug batų. Jų galima buvo nusipirkti. Kiek nori. Deja nešioti jų galima nebuvo. “Lituanikos” nebėra… Apie ką aš čia? Aaaa…

   • Gerasirdis

    “Negi tu nori savo vaikams palikti Lietuva su getais, kuriuose gyvena tie gastarbaiteriai? ”
    Užkalnis planuoja gyvent name su didele aukšta tvora, o vaikus jau ir dabar į privačią mokyklą leidžia, taip kad jam nerūpi.

    Čia kaip Stephen Colbert sakė- “we are living in a gated community and we are working hard to get it moated”. Suprask, mūsų rajonas aptvertas aukšta tvora, o jei leidimą gausim, tai dar ir griovį aplink išsikasim, ir vandens prileisim…

   • Gintaras

    As nieko neturiu pries imigracija, manau tai tik iseitu i nauda Lietuvai ilguoju laikotarpiu. As tiesiog nenoriu Lietuvos, kuri buti atitverta tvoromis, kurioje butu getai – ir kastu sistema. Kas tikrai nutiks, jei mes pradesime vezti zmones, kurie dirbs uz 200usd per menesi. Kaip mustangas minejo, B, C, D ir kitokie zmones.

    Pradekim gal nuo lenku, latviu, baltarusiu ir rusu? Jei jau taip truksta darbo jegos… Kuo Bulgarai su Rumunais blogesni? Rytu vokietija? Graikai ir Ispanai?

    Europoje 500mln gyventoju, vis dar krize, ispanija, graikija 25% nedarbas… O tuo tarpu lietuvoje verslinkai neranda darbuotoju… Na argi ne juokinga.

    Iki asaru.

    Tai kokie jus verslinkai?

   • Adv. Tomas

    Gerb. Dr.patikslinkite prasau del poluckos UK- 16.500 tai p.a ar p.m?

   • P.a. buvo tokia starting senais laikais.

   • Gerasirdis

    Bandau skaičiuot svetimus pinigus (turiu tokį ydingą pomėgį). Kas gi čia gaunasi?

    16500 svarų per metus- tai 1375 svarai per mėnesį. Svaras tuomet berods kokie 6 litai buvo, taigi gaunam truputį daugiau nei 8000 litų per mėnesį. Užkalnis Lietuvoj uždirbavo žymiai daugiau. Ir čia 1995-ais metais, jeigu ką. Lietuvoj. 2 metai po lito įvedimo, kas nepamena. Tai buvo laikai, kai Ignas Staskevicius dar dirbo rezidentu ligoninėj, kurioj man teko gulėti; minimalus atlyginimas buvo 60 litų, o bazinė mėnesinė alga- 65 litai. Lietuvos Respublikos prezidento alga tais laikais buvo 3575 litai per mėnesį.

    O Užkalnis uždirbdavo kažkiek, ŽYMIAI daugiau nei 8000.

    Išvadas kiekvienas darosi pagal savo sugedimo laipsnį. Manoji išvada tokia: milijonieriaus patarimų paklausyti verta, bet tik ne to milijonieriaus, kuris neseniai buvo milijardierium.

   • Gyvenimas buvo geras. Vaikiško darbo nedirbau, už vertimus mokėjo baisiai daug, juolab kad užsienio klientai ten buvo dažniausiai. Buvau jaunas ir dirbau labai ilgas valandas, nes miego nereikėjo.

    Koreguoju: po mokesčių UK mano startinė alga buvo 1,050 GBP per mėnesį.

 38. Rimas

  Gintarai, jus teisingai skaiciuojate ir pateikiate racionalius argumentus sitam straipsniui. Viskas teisinga, tik straipsnio mintis truputi kita. Jame, kaip as suprantu, atakuojamas neveiklus ir inertiskas mastymas, kad neva musu gerove turi kazkas pasirupinti.Tokia “state of mind”, kas yra veikiau mastymo budas.

 39. Pingback: Ar Jūs atleisite? Lietuva tuštėja. « Žymantas Baranauskas

 40. offf

  Pirma verslo konkurencongumas turi susilyginti i vakaru salim. O dabar pagalvok kodel

Komentuoti

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: